Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Jest to zarządzana usługa hostingu należącego do klienta środowiska operacyjnego z/OS we współużytkowanej infrastrukturze fizycznej. Każdemu klientowi przydzielane są potrzebne zasoby serwerowe, miejsce na dysku i miejsce w pamięci taśmowej ze wspólnej, zabezpieczonej puli zasobów wdrożonej w ramach usługi CMS w infrastrukturze z Systems.

Tak, hosting CMS on z Systems jest równie bezpieczny, jak utrzymywanie środowiska na dedykowanym serwerze. Bezpieczeństwo jest poświadczone certyfikatem Common Criteria na poziomie EAL5+. Zgodnie ze standardowymi procedurami i zasadami bezpieczeństwa IBM środowisko CMS on z Systems uzyska atest na zgodność ze standardami bezpieczeństwa ITCS104 i ISEC.

Model wdrożenia lokalnego we własnym ośrodku w większości przypadków okazuje się droższy i odciąga uwagę personelu przedsiębiorstwa od podstawowych zadań. Specjaliści IBM w dziedzinie systemów mainframe dysponują wiedzą potrzebną do realizacji elastycznej i skalowalnej infrastruktury współużytkowanej w oparciu o technologię wirtualizacji na platformie IBM z Systems.

CMS on z Systems umożliwia wdrożenie udoskonalonego modelu utrzymywania aplikacji na serwerach mainframe, który charakteryzuje się niższymi kosztami eksploatacji, większą elastycznością i łatwością adaptacji, a jednocześnie zapewnia standaryzację dostępu do najnowszych technologii i innowacji IBM.

Opłata za usługę IBM CMS on z Systems zawiera w sobie koszty korzystania ze sprzętu, oprogramowania i usług. Taki model upraszcza korzystanie z rozwiązania, a ponadto uwzględnia elementy, które często umykają w kosztorysie rozwiązania instalowanego lokalnie, np. koszt fizycznej przestrzeni, zasilania i chłodzenia.

Opłaty za usługę CMS on z Systems zależą od jej faktycznego wykorzystania. Model ten pozwala na zaoferowanie klientowi konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (MIPS, GB pamięci masowej).

Serwery rozproszone będą komunikować się ze środowiskiem CMS on z Systems tak samo, jak w obecnej infrastrukturze. W zależności od aplikacji możliwa będzie kolokacja niektórych serwerów rozproszonych w tym samym centrum przetwarzania danych, w którym znajduje się infrastruktura IBM.

Tak. Klienci, za pośrednictwem zgłoszeń serwisowych, mogą zlecać zwiększenie lub zmniejszenie przydziału mocy obliczeniowej (MIPS) i pamięci dyskowej lub taśmowej. Takie zmiany mogą być dokonywane na czas chwilowego wzrostu obciążenia lub na stałe.

Tak. Usługa jest zbudowana z istniejących już w wielu krajach komponentów środowiska mainframe obsługujących współużytkowanie przez wiele podmiotów. IBM ma już ponad 60 klientów na tę usługę. Opisy wdrożeń zamieszczono w sekcji zasobów.

W ramach usługi CMS on z Systems IBM stosuje bardzo rygorystyczne strategie separacji, wirtualizacji, bezpieczeństwa i ochrony prywatności, które spełniają wymagania stawiane przed komputerami mainframe.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok