Wyróżnione funkcje

Nieprzerwane monitorowanie i analizy predykcyjne

Dzięki czytelnym panelom kontrolnym i narzędziom do tworzenia raportów wizualnych kierownicy mogą skutecznie monitorować realizację programu zapewnienia odporności. Panel powiadamia użytkowników o zdarzeniach wymagających działania z ich strony oraz o aktywnych w danej chwili procesach odzyskiwania danych. Współczynniki dokładności (RPO) i wskaźnik opóźnienia kopii zapewniają natychmiastowe podsumowania wizualne wszystkich działań w zakresie obsługi kopii zapasowych.

Niwelowanie ryzyka informacyjnego i zarządzanie nim

Zarządzaj odpornością na poziomie danych i procesów biznesowych, korzystając z rozwiązania, które chroni newralgiczne dla działalności dane i aplikacje w kompleksowo zabezpieczonym środowisku chmury. IBM wspiera zespoły w zarządzaniu środowiskiem obsługi kopii zapasowych oraz jego monitorowaniu, zapewniając całodobowy dostęp do danych.

Skalowalność sprzyjająca zmieniającym się wymogom biznesowym

Rozwiązanie IBM Backup as a Service może zostać skonfigurowane pod kątem potrzeb klienta, a także spełniać branżowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Usługa umożliwia planowanie mocy obliczeniowej i jest skalowalna, dzięki czemu w przyszłości bez trudu nadążysz za najnowszymi technologiami.

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy IBM

IBM ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Obsługujemy klientów, których przedsiębiorstwa należą do różnych branż i sektorów, a które pracują zarówno w złożonych, jak i tradycyjnych środowiskach. Obecnie mamy 600 ośrodków rezerwowych w 70 państwach na całym świecie i tworzymy kopie zapasowe 2,3 eksabajta danych rocznie.

Zobacz także

IBM Resiliency Disaster Recovery as a Service

Szybkie przywrócenie sprawności dzięki nieustannej replikacji w chmurze

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Virtualized Server Recovery

Serwery zwirtualizowane: sposób na niezawodność i szybsze przywrócenie sprawności

Dowiedz się więcej

IBM Resiliency Orchestration

Więcej niż automatyzacja — pełna transformacja usuwania skutków awarii i katastrof.

Dowiedz się więcej