Wyróżnione funkcje

Nieprzerwane monitorowanie i analizy predykcyjne

Dzięki czytelnym panelom kontrolnym i narzędziom do tworzenia raportów wizualnych kierownicy mogą skutecznie monitorować realizację programu zapewnienia odporności. Panel powiadamia użytkowników o zdarzeniach wymagających działania z ich strony oraz o aktywnych w danej chwili procesach odzyskiwania danych. Współczynniki dokładności (RPO) i wskaźnik opóźnienia kopii zapewniają natychmiastowe podsumowania wizualne wszystkich działań w zakresie obsługi kopii zapasowych.

Niwelowanie ryzyka informacyjnego i zarządzanie nim

Zarządzanie usuwaniem skutków awarii i katastrof oraz realizacją programu zapewnienia odporności może odbywać się na poziomie procesów i aplikacji biznesowych za sprawą inteligentnych mechanizmów sterowania przepływem pracy w bezpiecznym środowisku chmury. Masz całodobowy dostęp do danych w swoim przedsiębiorstwie. Zespoły wsparcia IBM również świadczą pomoc przez cały rok o każdej porze dnia, oferując w ramach lokalnych i globalnych centrów wsparcia z całego świata zróżnicowane usługi.

Skrócony czas wdrażania, szybsze odtwarzanie, niższe koszty eksploatacyjne

Inteligentna automatyzacja umożliwia harmonizację zautomatyzowanych planów testów i przełączeń awaryjnych. Scenariusze zautomatyzowanych testów ułatwiają przeprowadzanie wydajniejszych analiz, opracowywanie bardziej wartościowych raportów i skuteczniejsze zarządzanie cyklami życia. Oferowana przez IBM biblioteka ponad 400 wzorców do automatyzacji odtwarzania pomaga skrócić czas tego procesu i zmniejszyć ilość zasobów wymaganą do przetwarzania i przechowywania kopii zapasowych aplikacji i danych, a także zarządzania nimi.

Skalowalność sprzyjająca zmieniającym się wymogom biznesowym

Rozwiązanie IBM Backup as a Service może zostać skonfigurowane pod kątem potrzeb klienta, a także spełniać branżowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Usługa umożliwia planowanie mocy obliczeniowej i jest skalowalna, dzięki czemu w przyszłości bez trudu nadążysz za najnowszymi technologiami.

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy IBM

IBM ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Obsługujemy klientów, których przedsiębiorstwa należą do różnych branż i sektorów, a które pracują zarówno w złożonych, jak i tradycyjnych środowiskach. Obecnie korzystamy z ponad 600 rezerwowych ośrodków w 70 krajach, a rocznie tworzymy kopie 2,3 eksabajta danych ze skutecznością wynoszącą przeszło 99,5%.

Zobacz także

IBM Resiliency Disaster Recovery as a Service

Szybkie przywrócenie sprawności dzięki nieustannej replikacji w chmurze

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Virtualized Server Recovery

Serwery zwirtualizowane: sposób na niezawodność i szybsze przywrócenie sprawności

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok