Wyróżnione funkcje

Prostsze tworzenie modeli

Modele można teraz budować i wdrażać za pomocą naszego wizualnego konstruktora modeli wyposażonego w intuicyjne kreatory lub korzystając z naszych zintegrowanych notatników. Dzięki temu pracujący z danymi analitycy i twórcy oprogramowania mogą skoncentrować się na jakości modeli i nie tracą czasu przez złożoność procesów.

Łatwe wdrażanie modeli

Po utworzeniu modelu można go natychmiast wdrożyć w naszym środowisku. Interfejsy API RESTful pozwalają twórcom aplikacji na swobodne włączanie modeli behawioralnych do kodu.

Łatwe zarządzanie modelami

Kokpit przeprowadza kontrolę wszystkich stosowanych w przedsiębiorstwie modeli, udostępniając informacje o ich ogólnej wydajności oraz krótkie podsumowanie przedstawiające modele wymagające ponownego nauczenia.

Gwarancja dokładności modeli

Analitycy i inżynierowie danych mogą teraz planować harmonogramy powtarzających się analiz opartych na nowych danych i monitorować w czasie precyzyjność modeli, tak by w porę dostrzec spadek ich wydajności.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Minimalne wymagania instalacyjne: Komponent dla systemu z/OS wymaga systemu: • IBM z/OS, wersja 2.1 lub późniejsza Komponent dla systemu Linux wymaga systemu: • Red Hat, wersja 7.2 lub późniejsza • Docker • Kubernetes, wersja 1.4.5 lub późniejsza, w roli menedżera klastra kontenera platformy Docker

    Wymagania sprzętowe

    Wymaganym komponentem jest też jeden z następujących serwerów IBM z Systems korzystający z systemu IBM z/OS w wersji 2.1 (5650-ZOS) lub późniejszej. Klient musi wydzielić min. 4 procesory zIIP, 1 procesor ogólnego przeznaczenia oraz min. 100 GB pamięci na potrzeby partycji LPAR. Komponent dla systemu Linux wymaga sprzętu x86 i środowiska wirtualnego.

    • IBM z13
    • zEnterprise EC12