Jakie korzyści wynikają ze stosowania kaset IBM LTO Ultrium 5?

Nośniki IBM LTO Ultrium 5. generacji oferują wyjątkową pojemność i niezawodność, a przy tym koszt przechowywania w przeliczeniu na GB niższy niż w przypadku innych nośników. Pojemność kasety sięgająca 3 TB (przy kompresji 2:1) umożliwia ograniczenie liczby kaset i urządzeń, ilości miejsca oraz nakładu pracy związanego z obsługą pamięci taśmowych. Ponadto skraca czas potrzebny na tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych (a tym samym także koszty operacyjne) dzięki ograniczeniu liczby manipulacji kasetami.
IBM LTO Ultrium 5 Data Cartridge

Oszczędność miejsca i mniejsza pracochłonność

Przy pojemności jednej kasety sięgającej 3 TB (z kompresją 2:1) potrzeba mniej fizycznej przestrzeni na przechowywanie nośników z kopiami zapasowymi, a personel informatyczny ma do wykonania mniej czynności manualnych związanych z kasetami.

Krótszy czas ładowania i wyładowania

Szybkie udostępnianie napędom taśmowym danych o kasetach skraca cykl ładowania i wyładowywania nośników.

Warunki do rozbudowy infrastruktury

Kasety IBM LTO Ultrium 5 używane w urządzeniach zgodnych ze standardem LTO 5. generacji umożliwiają realizację wartościowej i gotowej na przyszły rozwój infrastruktury pamięci masowej.

Większa niezawodność odczytu/zapisu

Przy każdym użyciu kasety w napędzie taśmowym IBM LTO zapisywane są informacje statystyczne o odczytach/zapisach, wykorzystywane do zapewnienia jak największej niezawodności.

Najważniejsze cechy

  • Kaseta z taśmą o wysokiej pojemności
  • Wariant WORM
  • Charakterystyczne kolory kaset
  • Zgodność ze standardem Linear Tape-Open
  • Bezpieczne dla środowiska
  • Możliwość partycjonowania nośników
  • System plików z dwiema partycjami
  • Rygorystyczne testy i optymalizacja
  • Wiele modeli kaset i opcji etykiet