Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® License Metric Tool pomaga klientom uczestniczącym w programie IBM Passport Advantage® (PA) w określeniu i spełnieniu wymagań związanych z licencjonowaniem według pełnej i ograniczonej mocy obliczeniowej. Narzędzie oblicza liczbę jednostek PVU dostępnych dla zainstalowanego oprogramowania Passport Advantage, uwzględniając w tym obsługiwane serwery zwirtualizowane. Klienci uczestniczący w programach Passport Advantage i Passport Advantage Express mogą zamówić to bezpłatne narzędzie, wybierając pozycję IBM License Metric Tool, numer części D561HLL.

Łatwość spełnienia wymogów licencyjnych programu PA

Raporty generowane przez program umożliwiają określenie, czy zakupiona jest wystarczająca liczba uprawnień licencyjnych PVU do każdego zainstalowanego produktu licencjonowanego na podstawie liczby PVU w ramach programu Passport Advantage.

Oprogramowanie PA licencjonowane wg ograniczonej mocy

Klient weryfikuje, koryguje, podpisuje i przechowuje raporty License Metric Tool. W przypadku licencjonowania według ograniczonej mocy obliczeniowej opłaty określa moc serwerów logicznych lub wirtualnych używana przez oprogramowanie PA licencjonowane wg PVU.

Wirtualizacja na serwerach rozproszonych

IBM License Metric Tool pomaga w sporządzaniu spisów oprogramowania wraz z informacjami o jednostkach PVU. Spisy takie są przydatne w przypadku konsolidacji zróżnicowanych obciążeń na serwerach zwirtualizowanych.

Ogranicza ryzyko prawne

Narzędzie pomaga ograniczyć ryzyko naruszenia warunków licencji oprogramowania licencjowanego na podstawie liczby PVU w ramach programu Passport Advantage. Ponadto pozwala uniknąć nieplanowanych kosztów związanych z takim naruszeniem.

Pomaga utrzymać spis oprogramowania IBM wg jednostek PVU

Narzędzie ułatwia prowadzenie stale aktualizowanego spisu zainstalowanego w sieci oprogramowania licencjonowanego na podstawie liczby PVU w ramach programu Passport Advantage.