Najważniejsze cechy

Gwarancja wydajności dla macierzy opartych w całości na technologii flash

Dzięki gwarancji wysokiej wydajności użytkownicy nie muszą się obawiać przestojów systemu IBM Storage. W okresie trwania gwarancji IBM zapewnia użytkownikom, którzy wdrożą za pośrednictwem usług IBM HyperSwap® i IBM System Lab Services konfiguracje o wysokiej dostępności, całkowity brak przestojów w zabezpieczaniu dostępu do danych.

Dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek

IBM FlashCore obejmuje zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią masową flash, takie jak IBM Variable Stripe RAID™, opracowane przez IBM kody korekcji błędów, pozostawiania rezerwowych bloków i równoważenia zużycia. Wbudowane oprogramowanie IBM Spectrum Accelerate™ oferuje tworzenie obrazów stanu z przekierowaniem przed modyfikacją, a także asynchroniczną i synchroniczną replikację danych.Aby uzyskać dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek, system wyposażono w rodzimą implementację IBM HyperSwap, zapewniającą dostęp do danych w konfiguracji aktywny-aktywny i transparentne przełączanie awaryjne z dokładnością do jednego woluminu.

Efektywność i redukcja danych zoptymalizowana dla pamięci flash

IBM FlashSystem® A9000R korzysta z technik usuwania powtarzalnych wzorców, deduplikacji, kompresji, oszczędnego udostępniania dysków i ekonomicznych obrazów stanu. Umożliwia bardziej selektywną ochronę danych i nie powoduje przy tym wzrostu kosztów.

Technologia IBM FlashCore

IBM FlashCore® zapewnia stałą wysoką wydajność, poziom opóźnień obniżony do mikrosekund, niezawodność klasy korporacyjnej i redukcję kosztów. Ta technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjonalnością środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo. W systemie FlashSystem A9000 stosowana jest technologia IBM Variable Stripe RAID, która pomaga w utrzymaniu stabilnej wydajności i zapewnieniu wysokiej niezawodności, przy czym nie odbywa się to kosztem pojemności użytecznej. Technologia IBM MicroLatency® umożliwia uzyskanie czasów odpowiedzi rzędu mikrosekund, a tym samym przyspieszenie newralgicznych aplikacji.

Architektura grid

Architektura grid, w której działa system FlashSystem A9000R, eliminuje szereg tradycyjnych zadań związanych z zarządzaniem pamięcią masową i przyczynia się do obniżenia kosztów. Upraszcza liniowe zwiększanie pojemności, skalowanie wydajności i Usuwanie skutków katastrof lub awarii. Pozwala uzyskać dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek, a także czołową w branży skuteczność ochrony danych.

Asynchroniczny zapis lustrzany

Rozwiązania z rodziny Spectrum Accelerate™ umożliwiają asynchroniczny zapis lustrzany między różnymi generacjami systemów, w tym FlashSystem A9000R, FlashSystem A9000 oraz XIV®. W ten sposób można ograniczyć koszty ochrony danych i wykorzystać wcześniejsze inwestycje.

Mechanizmy zapewnienia jakości usług (QoS) zoptymalizowaną pod kątem chmury

Wdrożenie systemu FlashSystem A9000R w chmurze jest bardzo proste, a przy tym zapewnia komplet potrzebnych funkcji. W szczególności oferuje mechanizmy zapewniania jakości usług (QoS) zoptymalizowane pod kątem chmury i współużytkowanie przez wiele podmiotów użytkujących. Ta technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjami czołowego środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo. FlashSystem A9000R pomaga uniknąć typowych problemów związanych z zarządzaniem chmurą, takich jak interferencje między podmiotami użytkującymi i wysoce zmienne obciążenia. Upraszcza również wprowadzanie do chmury nowych klientów i aplikacji.

IBM Storage Utility

IBM proponuje nowy, niespotykanie elastyczny sposób nabywania pojemności, zapewniający jej natychmiastową dostępność. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia przewidzenie miesięcznych kosztów pojemności i wnoszenie opłat tylko za faktycznie potrzebną pojemność — zarówno, kiedy zapotrzebowanie rośnie, jak i kiedy spada. W ten sposób wydatki kapitałowe przesuwane są do pozycji wydatków operacyjnych, a łączne koszty są niższe. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z danych, których potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

IBM HyperSwap

IBM FlashSystem A9000R umożliwia łatwe definiowanie i monitorowanie woluminów o wysokiej dostępności i zarządzanie nimi. Utrzymuje dostęp do danych nawet w wypadku częściowej lub całkowitej awarii systemu, katastrofalnej sytuacji w ośrodku i różnych problemów z łącznością — w ramach jednego centrum przetwarzania danych i między ośrodkami połączonymi siecią metropolitalną. Wdrożenie może obejmować także narzędzie VMware Site Recovery Manager 6.1+ umożliwiające całkowite wyeliminowanie przestojów nawet w sytuacjach katastrofalnych i uniknięcie planowanych przestojów konserwacyjnych klastrów rozciągniętych ESXi.

Szyfrowanie danych w spoczynku

Dane przechowywane w systemie mogą być chronione przy użyciu szyfrowania AES ze standardowymi kluczami 256-bitowymi bez wpływu na wydajność. System umożliwia zaszyfrowanie wszystkich danych w działającym systemie w czasie rzędu minut. Zarządzanie kluczami może być realizowane lokalnie lub zewnętrznie, za pomocą narzędzia IBM Security Key Lifecycle Manager.

Konfiguracje zoptymalizowane pod kątem pojemności i wydajności

System IBM FlashSystem A9000R jest dostępny w różnych konfiguracjach dostosowanych do specyficznych potrzeb w zakresie optymalizacji pojemności lub wydajności.

Dane techniczne

• Pojemność efektywna do 3,6 PB • Do 2 400 0000 IOPS • Minimalne opóźnienie 250 µs • Maksymalna przepustowość 36 GB/s • Kompletne dane techniczne zamieszczono na 3 stronie charakterystyki rozwiązania.

Więcej informacji o IBM FlashSystem A9000R

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Zobacz także

IBM FlashSystem 900

Akcelerator aplikacji: sto procent technologii flash, minimalne opóźnienia

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem V9000

Przyspiesz aplikacje i infrastrukturę dzięki wirtualizacji pamięci masowej.

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000

Wysoce wydajna pamięć masowa all-flash dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM XIV Storage System

Usprawniona pamięć masowa klasy korporacyjnej oferująca potężne możliwości chmury

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej