Najważniejsze cechy

Technologia IBM FlashCore

IBM FlashCore® zapewnia stałą wysoką wydajność, poziom opóźnień obniżony do mikrosekund, niezawodność klasy korporacyjnej i redukcję kosztów. Ta technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjonalnością środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo. W systemie FlashSystem A9000 stosowana jest technologia IBM Variable Stripe RAID, która pomaga w utrzymaniu stabilnej wydajności i zapewnieniu wysokiej niezawodności, przy czym nie odbywa się to kosztem pojemności użytecznej. Technologia IBM MicroLatency® umożliwia uzyskanie czasów odpowiedzi rzędu mikrosekund, a tym samym przyspieszenie newralgicznych aplikacji.

Dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek

IBM FlashCore obejmuje zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią masową flash, takie jak IBM Variable Stripe RAID™, opracowane przez IBM kody korekcji błędów, pozostawiania rezerwowych bloków i równoważenia zużycia. Wbudowane oprogramowanie IBM Spectrum Accelerate™ oferuje tworzenie obrazów stanu z przekierowaniem przed modyfikacją, a także asynchroniczną i synchroniczną replikację danych. Aby uzyskać dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek, system wyposażono w rodzimą implementację IBM HyperSwap, zapewniającą dostęp do danych w konfiguracji aktywny-aktywny i transparentne przełączanie awaryjne z dokładnością do jednego woluminu.

Gwarancja wysokiej dostępności macierzy all-flash

Dzięki gwarancji wysokiej dostępności użytkownicy nie muszą się obawiać przestojów systemu IBM Storage. W okresie trwania gwarancji IBM zapewnia użytkownikom, którzy wdrożą za pośrednictwem usług IBM HyperSwap® i IBM System Lab Services konfiguracje o wysokiej dostępności, całkowity brak przestojów w zabezpieczaniu dostępu do danych.

Efektywność i redukcja danych zoptymalizowana dla pamięci flash

IBM FlashSystem® A9000R korzysta z technik usuwania powtarzalnych wzorców, deduplikacji, kompresji, oszczędnego udostępniania dysków i ekonomicznych obrazów stanu. Umożliwia bardziej selektywną ochronę danych i nie powoduje przy tym wzrostu kosztów.

Architektura grid

Architektura grid, w której działa system FlashSystem A9000R, eliminuje szereg tradycyjnych zadań związanych z zarządzaniem pamięcią masową i przyczynia się do obniżenia kosztów. Upraszcza liniowe zwiększanie pojemności, skalowanie wydajności i Usuwanie skutków katastrof lub awarii. Pozwala uzyskać dostępność na poziomie powyżej pięciu dziewiątek, a także czołową w branży skuteczność ochrony danych.

Synchroniczny i asynchroniczny zapis lustrzany

Rozwiązania IBM Spectrum Accelerate™ umożliwiają synchroniczny i asynchroniczny zapis lustrzany między różnymi generacjami systemów, w tym FlashSystem A9000R, FlashSystem A9000 oraz XIV®. W ten sposób można ograniczyć koszt ochrony danych i wykorzystać wcześniejsze inwestycje w produkty IBM Spectrum Accelerate.

Mechanizmy zapewnienia jakości usług (QoS) zoptymalizowaną pod kątem chmury

Wdrożenie systemu FlashSystem A9000R w chmurze jest bardzo proste, a przy tym zapewnia komplet potrzebnych funkcji. W szczególności oferuje mechanizmy zapewniania jakości usług (QoS) zoptymalizowane pod kątem chmury i współużytkowanie przez wiele podmiotów użytkujących. Ta technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjami czołowego środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo. FlashSystem A9000R pomaga uniknąć typowych problemów związanych z zarządzaniem chmurą, takich jak interferencje między podmiotami użytkującymi i wysoce zmienne obciążenia. Upraszcza również wprowadzanie do chmury nowych klientów i aplikacji.

Szyfrowanie danych w spoczynku

Dane przechowywane w systemie mogą być chronione przy użyciu szyfrowania AES ze standardowymi kluczami 256-bitowymi bez wpływu na wydajność. System umożliwia zaszyfrowanie wszystkich danych w działającym systemie w czasie rzędu minut. Zarządzanie kluczami może być realizowane lokalnie lub zewnętrznie, za pomocą narzędzia IBM Security Key Lifecycle Manager.

Inteligentne wsparcie

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ono ich rozwiązanie. Storage Insights pozwala na jednym ekranie monitorować kondycję, pojemność i wydajność objętych zarządzaniem blokowych pamięci masowych IBM i zewnętrznych pamięci masowych. Wykorzystując analizy oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt Storage Insights upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.

IBM Storage Utility

IBM proponuje nowy, niespotykanie elastyczny sposób nabywania pojemności, zapewniający jej natychmiastową dostępność. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia oszacowanie miesięcznych kosztów pojemności i wnoszenie opłat tylko za faktycznie potrzebne zasoby — zarówno kiedy zapotrzebowanie rośnie, jak i kiedy spada. W ten sposób wydatki kapitałowe przesuwane są do pozycji wydatków operacyjnych, a łączne koszty są niższe. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z danych, których potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

IBM HyperSwap

IBM FlashSystem A9000R umożliwia łatwe definiowanie i monitorowanie woluminów o wysokiej dostępności i zarządzanie nimi. Utrzymuje dostęp do danych nawet w wypadku częściowej lub całkowitej awarii systemu, katastrofalnej sytuacji w ośrodku i różnych problemów z łącznością — w ramach jednego centrum przetwarzania danych i między ośrodkami połączonymi siecią metropolitalną. Wdrożenie może obejmować także narzędzie VMware Site Recovery Manager 6.1+ umożliwiające całkowite wyeliminowanie przestojów nawet w sytuacjach katastrofalnych i uniknięcie planowanych przestojów konserwacyjnych klastrów rozciągniętych ESXi.

Konfiguracje zoptymalizowane pod kątem pojemności i wydajności

System IBM FlashSystem A9000R jest dostępny w różnych konfiguracjach, w tym w nowej wersji podstawowej z o połowę mniejszą pojemnością, które są dostosowane do specyficznych potrzeb w zakresie optymalizacji pojemności lub wydajności.

Więcej informacji o IBM FlashSystem A9000R

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykład z praktyki klienta

Bezproblemowe przejście z systemu XIV na FlashSystem A9000 pogłębia ponad 15-letnią współpracę z firmą IBM.

Follett

Zobacz także

IBM FlashSystem 900

Akcelerator aplikacji: sto procent technologii flash, minimalne opóźnienia

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000

Wysoce wydajna pamięć masowa all-flash dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM DS8900F

Sprawdzona pamięć masowa dla serwerów IBM z15™ i IBM LinuxONE III™

Dowiedz się więcej

IBM Elastic Storage Server

Nowoczesny system pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej