Najważniejsze cechy rozwiązania Komprise

Zintegrowane rozwiązanie IBM

Rozwiązanie łączące platformę IBM Cloud Object Storage i oprogramowanie Komprise można zakupić bezpośrednio od IBM lub Partnera Handlowego IBM. W ten sam sposób można też uzyskać wsparcie dla tego produktu. Został on w pełni przetestowany i zweryfikowany przez IBM i stanowi część naszej oferty zweryfikowanych rozwiązań.

Jasne rozróżnienie danych aktywnych i archiwalnych

Nieaktywnymi danymi możesz zarządzać inaczej niż aktywnymi. Przeniesienie nieaktywnych danych na platformę IBM Cloud Object Storage pozwala obniżyć koszty pamięci masowej o nawet 70% i zwalnia miejsce w pamięci masowej 1. poziomu.

Analiza danych i interaktywna wizualizacja ROI

Możesz określać różne cele zarządzania danymi i sprawdzać różne scenariusze „co, jeśli”, by zrozumieć ich prognozowany wpływ na koszty i ilość potrzebnego miejsca. Oprogramowanie Komprise interaktywnie przewiduje, w jaki sposób objętość danych w źródle będzie zmieniać się w zależności od wybranych celów, a ponadto szacuje wpływ modyfikacji na koszty i prognozowany zwrot z inwestycji (ROI).

Przenoszenie danych bez zmieniania dostępności dla użytkowników

Komprise pozwala w transparentny sposób przenosić dane na platformę IBM Cloud Object Storage bez korzystania z jakichkolwiek niestandardowych agentów lub statycznych odsyłaczy w systemach pamięci masowej, czyli bez rozwiązań, które były zazwyczaj źródłem różnych problemów. Sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do plików, ma być przejrzysty i nie zmieniać tego, jak użytkownicy i aplikacje widzą i wykorzystują dane. Dane na platformie IBM Cloud Object Storage są dostępne zarówno w formie plików, jak i obiektów, więc aplikacje mogą przetwarzać dane od początku w chmurze.

Zarządzanie przyrostem danych dzięki elastycznemu skalowaniu

Rozwiązanie można skalować zgodnie ze swoimi potrzebami, kierując dane z pamięci NAS do miejsca o praktycznie nieograniczonej pojemności. Pamięć masowa o skali internetowej ułatwia niezależne skalowanie wydajności i pojemności, pozwalając na osiągnięcie poziomu eksabajtów, a nawet większego.

Odtwarzanie plików po awariach i katastrofach za pomocą IBM COS

Jeśli chcesz archiwizować kopie danych w obiektowej pamięci masowej w chmurze lub centrum przetwarzania danych na potrzeby utrzymywania nadmiarowości i usuwania skutków awarii i katastrof, za pomocą strategii kopiowania w oprogramowaniu Komprise możesz nieustannie kopiować dane na platformę IBM Cloud Object Storage i uzyskać w ten sposób ośrodek replikacji. W wypadku odtwarzania po awarii lub katastrofie dostęp do zarchiwizowanych danych z innego ośrodka jest prostszy. Można go uzyskać bezpośrednio przez platformę IBM Cloud Object Storage lub uruchomić maszynę wirtualną Komprise Observer i pozyskać w ten sposób pliki.

Zaoszczędź nawet 70% i rozszerz pojemność pamięci NAS

Obejrzyj webinarium

Zobacz także

IBM Cloud Object Storage: Public

IBM Cloud® Object Storage to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Jest ono powszechnie wykorzystywane do archiwizowania danych i tworzenia ich kopii zapasowych, obsługi aplikacji mobilnych i WWW, a także jako skalowalna, trwała pamięć masowa do zastosowań analitycznych. Dzięki elastycznym warstwom klas pamięci masowej i archiwizacji opartej na wykorzystaniu strategii użytkownik może skutecznie zarządzać danymi i zyskać potrzebny dostęp do danych. Wbudowana technologia szybkiego przesyłu danych IBM Aspera® ułatwia transfer danych do i z rozwiązania IBM Cloud Object Storage, a funkcja odpytywania danych w miejscu ich przechowywania pozwala na przeprowadzanie analiz bezpośrednio na danych.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud Object Storage to zdefiniowana programowo, czołowa w branży ekonomiczna pamięć masowa stworzona do działania w hiperskali. Obsługuje dane znajdujące się w środowiskach brzegowych, w podstawowym centrum przetwarzania danych oraz w chmurze prywatnej lub publicznej. Jest wykorzystywana przez klientów na całym świecie na potrzeby modernizacji infrastruktury pod kątem sztucznej inteligencji, analiz, internetu rzeczy, repozytoriów wideo i obrazów oraz przechowywania danych w chmurze, na przykład przez dostawców usług, a także jako dodatkowa pamięć masowa w przedsiębiorstwie. Dzięki najnowszym udoskonaleniom klienci mogą obniżyć koszty związane z pamięcią masową nawet o 12%, korzystając z nowych napędów SMR o pojemności 18 TB, i zwiększyć przepustowość do 55 GB/s w przypadku klastra z 12 węzłami.Klienci mogą zabezpieczać dane przy użyciu naszych mechanizmów ochrony danych lokalnych i rozproszonych geograficznie, których poziom można swobodnie dostosowywać do wymagających jezior danych i potrzeb dużych obciążeń. Nowa programowa brama dostępu do plików bezproblemowo współpracuje z dowolnym systemem plików w środowiskach Windows i Linux za pośrednictwem protokołu SMB lub NFS.

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok