Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Journey Designer to oprogramowanie umożliwiające szybkie projektowanie ścieżki zakupowej klienta. Zespoły odpowiedzialne za marketing, sprzedaż i obsługę klientów mogą zespołowo pracować nad wizualizacją dróg pokonywanych przez klienta w różnych kanałach, ustalać wspólne cele marketingowe i projektować środowiska interakcji dostosowane do specyfiki dziesiątek różnych segmentów priorytetowych. A wszystko to w ramach intuicyjnego interfejsu obsługiwanego metodą przeciągania i upuszczania. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie konwersacji, przesyłanie plików i powiadamianie członków zespołu o ważnych działaniach.

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zarządzaj kanałami

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Praca grupowa w czasie bliskim rzeczywistemu

Możliwość zadawania pytań, wysyłania powiadomień i wspólnej pracy nad scenopisem w czasie bliskim rzeczywistemu.

Widok osi czasu

Szybki dostęp do danych o doświadczeniach klientów umożliwiający prognozowanie zmian zachodzących w ich upodobaniach.

Najważniejsze cechy

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zarządzanie kanałami online i offline

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Zarządzanie kanałami online i offline

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.