Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Journey Designer to oprogramowanie umożliwiające szybkie projektowanie ścieżki zakupowej klienta. Zespoły odpowiedzialne za marketing, sprzedaż i obsługę klientów mogą zespołowo pracować nad wizualizacją dróg pokonywanych przez klienta w różnych kanałach, ustalać wspólne cele marketingowe i projektować środowiska interakcji dostosowane do specyfiki dziesiątek różnych segmentów priorytetowych. A wszystko to w ramach intuicyjnego interfejsu obsługiwanego metodą przeciągania i upuszczania. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie konwersacji, przesyłanie plików i powiadamianie członków zespołu o ważnych działaniach.

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zarządzaj kanałami

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Praca grupowa w czasie bliskim rzeczywistemu

Możliwość zadawania pytań, wysyłania powiadomień i wspólnej pracy nad scenopisem w czasie bliskim rzeczywistemu.

Widok osi czasu

Szybki dostęp do danych o doświadczeniach klientów umożliwiający prognozowanie zmian zachodzących w ich upodobaniach.

Najważniejsze cechy

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zespołowe mapowanie ścieżki zakupowej klienta

Razem ze swoim zespołem, resztą współpracowników i partnerami zewnętrznymi można zbudować przemyślany plan interakcji z klientami w formie wizualnego scenariusza.

Zarządzanie kanałami online i offline

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Zarządzanie kanałami online i offline

Definiując szczegóły międzykanałowych interakcji na ścieżce zakupowej klienta, można opracować wirtualny raport będący podstawą dalszych prac zespołu.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM