Wyróżnione funkcje

IBM WebSphere Liberty Core

Rozwiązanie odpowiednie dla mikrousług oraz aplikacji WWW opartych na standardzie Java EE, których wymagania ograniczają się do tych określonych w specyfikacji Java EE 7 Web Profile. Licencja na Liberty Core pozwala zoptymalizować koszty wdrażania prostych aplikacji WWW, jednocześnie przynosząc korzyści pod względem wydajności, skalowalności i odporności rozwiązania IBM® WebSphere® Application Sever.

IBM WebSphere Application Server

To błyskawicznie i wydajnie działający serwer aplikacji Java pomagający w budowie, uruchomieniu i integracji dynamicznych aplikacji działających lokalnie, w chmurze lub w obu środowiskach, a także w zarządzaniu nimi. Jest szybki i elastyczny, a ponadto oferuje do wyboru różne modele programowania bazujące na standardach otwartych, przez co stwarza programistom doskonałe warunki do produktywnej pracy. Umożliwia budowanie w warstwie WWW klastrów złożonych z wielu instancji serwera aplikacji, równoważenia obciążenia IHS generowanego przez nawet 25 serwerów, korzystanie z usługi Java Messenger, a także dostęp do wielu innych funkcji.

IBM WebSphere Application Server Network Deployment

To zaawansowane środowisko wykonawcze dla wdrożeń aplikacji realizowanych na dużą skalę i mających newralgiczne znaczenie dla działalności biznesowej. Oferuje niemal nieprzerwaną dostępność i zaawansowane funkcje zarządzania, a przy tym nieograniczone możliwości wykorzystania serwerów do równoważenia obciążenia IHS i wsparcie dla buforowania (sesji i aplikacji). Umożliwia scentralizowane zarządzanie wysoce skalowalnym środowiskiem (tysiącami serwerów) i pełną integrację z otwartymi platformami.

IBM WebSphere Application Server z/OS

W systemie z/OS serwer WebSphere Application Server zapewnia przenośność aplikacji i możliwość projektowania architektury aplikacji najlepiej dopasowanej do potrzeb. Pomaga zmodernizować komputery mainframe i łatwiej uwzględnić je w planach architektury. Ponadto WebSphere Application Server z/OS może wykorzystać zalety kluczowych funkcji systemu z/OS, takie jak rejestr SAF pozwalający podnieść poziom bezpieczeństwa, menedżera obciążeń WLM, komponent SMF do rejestrowania aktywności oraz komunikację między rożnymi przestrzeniami adresowymi.

Elastyczne opcje licencjonowania i ceny

Wybierz metrykę licencyjną IBM WebSphere Application Server najbardziej odpowiadającą potrzebom Twojego przedsiębiorstwa — wykorzystaj jednostki PVU do jednorazowego zakupu mocy obliczeniowej w oparciu o moc obliczeniową procesorów w Twojej infrastrukturze albo nową metrykę licencyjną, rdzenie procesorów wirtualnych (VPC — Virtual Processor Core), w której klient wnosi miesięczną opłatę licencyjną zależną od liczby wirtualnych rdzeni. IBM oferuje szeroką gamę elastycznych opcji licencjonowania i modeli wyceny. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami lub zapoznaj z niniejszą tabelą.

Bezproblemowa integracja z Websphere Connect

WebSphere Connect wchodzi w skład oferty produktów IBM Connect, które pozwalają szybko i łatwo zwiększyć wartość istniejących aplikacji i danych klienta dzięki chmurze. WebSphere Connect oferuje możliwości niezbędne użytkownikom WebSphere do tworzenia i eksponowania istniejących aplikacji WebSphere jako interfejsów API, a także łączenia się z chmurą w czasie rzędu minut bez konieczności przepisywania kodu aplikacji lub pozyskiwania nowych danych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Zapoznaj się z kompletną listą wymagań programowych, w której znajdziesz informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych.

    Wymagania sprzętowe

    Zapoznaj się z kompletną listą wymagań sprzętowych, w której znajdziesz informacje o obsługiwanych systemach.