Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Błyskawiczny rozwój technologii informacyjnych zmienił sposób, w jaki organizacje budują wartość biznesową. W miarę zwiększania się liczby użytkowników i rozbudowy infrastruktury, a zatem także intensywniejszego wykorzystania mechanizmów automatyzacji i informacji zapewnianych przez technologię IT, zarządzanie powstałym środowiskiem — obejmującym różnych dostawców i zróżnicowane platformy — jest coraz trudniejsze. IBM Control Desk oferuje rozwiązanie do zarządzania usługami informatycznymi (ITSM), które ułatwia proces wsparcia użytkowników i usprawnia działanie infrastruktury. Oferuje intuicyjny interfejs samoobsługowy, zautomatyzowane zarządzanie usługami i doskonałą integrację możliwości sprawdzonego centrum wsparcia, co ogranicza koszty i zwiększa satysfakcję.
IBM Control Desk

Mniejsza liczba zgłoszeń serwisowych

Katalog usług i korporacyjny sklep z aplikacjami pozwalają użytkownikom końcowym wybierać spośród dostępnych usług i instalować zatwierdzone oprogramowanie na swoich urządzeniach bez pomocy personelu IT.

Rozwiązywanie problemów podczas pierwszej rozmowy

Praktycy IT czerpią korzyści z opartych na sprawdzonych praktykach możliwości automatyzacji procesów, zintegrowanej wiedzy i zarządzania problemami, a także widoczności zasobów, konfiguracji i informacji o zmianach.

Skrócenie przestojów

Około 80% organizacji może obniżyć ryzyko biznesowe, korzystając z zaawansowanych analiz wpływu i zautomatyzowanych procedur wprowadzania zmian, aby zapewnić spójność istniejącej infrastruktury.

Najważniejsze cechy

Zapewnienie użytkownikom możliwości samoobsługi

Użytkownicy mogą łatwo zamawiać usługi, prowadzić czat z działem wsparcia, zgłaszać problemy, wygodnie wyszukiwać rozwiązania i śledzić status dzięki niezawodnemu, pojedynczemu punktowi kontaktowemu, któremu można nadać wizerunek własnej marki.

Zapewnienie użytkownikom możliwości samoobsługi

Użytkownicy mogą łatwo zamawiać usługi, prowadzić czat z działem wsparcia, zgłaszać problemy, wygodnie wyszukiwać rozwiązania i śledzić status dzięki niezawodnemu, pojedynczemu punktowi kontaktowemu, któremu można nadać wizerunek własnej marki.

Zarządzanie zasobami informatycznymi i operacyjnymi

IBM może zarządzać wszystkimi zasobami (IT, korporacyjnymi, inteligentnymi) za pomocą pojedynczej platformy (Maximo), co ogranicza rozłączenia podczas udzielania wsparcia, redukuje koszty i umożliwia objęcie wszystkich zasobów i usług procesem zarządzania.

Zarządzanie zasobami informatycznymi i operacyjnymi

IBM może zarządzać wszystkimi zasobami (IT, korporacyjnymi, inteligentnymi) za pomocą pojedynczej platformy (Maximo), co ogranicza rozłączenia podczas udzielania wsparcia, redukuje koszty i umożliwia objęcie wszystkich zasobów i usług procesem zarządzania.

Tworzenie serwisu z aplikacjami

Stwórz serwis z aplikacjami (za pomocą IBM BigFix), który pozwoli użytkownikom wybierać automatycznie zatwierdzone, zaksięgowane i wdrożone oprogramowanie.

Tworzenie serwisu z aplikacjami

Stwórz serwis z aplikacjami (za pomocą IBM BigFix), który pozwoli użytkownikom wybierać automatycznie zatwierdzone, zaksięgowane i wdrożone oprogramowanie.

Analiza wpływu wprowadzonych zmian

Zautomatyzowane analizy wprowadzanych zmian dostępne w Control Desk pozwalają klientom poznać wpływ wprowadzanych zmian (także tych kolidujących z innymi zmianami) na usługi, a tym samym ograniczyć liczbę przestojów i problemów.

Analiza wpływu wprowadzonych zmian

Zautomatyzowane analizy wprowadzanych zmian dostępne w Control Desk pozwalają klientom poznać wpływ wprowadzanych zmian (także tych kolidujących z innymi zmianami) na usługi, a tym samym ograniczyć liczbę przestojów i problemów.

  Zapewnienie użytkownikom możliwości samoobsługi

  Użytkownicy mogą łatwo zamawiać usługi, prowadzić czat z działem wsparcia, zgłaszać problemy, wygodnie wyszukiwać rozwiązania i śledzić status dzięki niezawodnemu, pojedynczemu punktowi kontaktowemu, któremu można nadać wizerunek własnej marki.

  Zarządzanie zasobami informatycznymi i operacyjnymi

  IBM może zarządzać wszystkimi zasobami (IT, korporacyjnymi, inteligentnymi) za pomocą pojedynczej platformy (Maximo), co ogranicza rozłączenia podczas udzielania wsparcia, redukuje koszty i umożliwia objęcie wszystkich zasobów i usług procesem zarządzania.

  Tworzenie serwisu z aplikacjami

  Stwórz serwis z aplikacjami (za pomocą IBM BigFix), który pozwoli użytkownikom wybierać automatycznie zatwierdzone, zaksięgowane i wdrożone oprogramowanie.

  Analiza wpływu wprowadzonych zmian

  Zautomatyzowane analizy wprowadzanych zmian dostępne w Control Desk pozwalają klientom poznać wpływ wprowadzanych zmian (także tych kolidujących z innymi zmianami) na usługi, a tym samym ograniczyć liczbę przestojów i problemów.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

 • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

  Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok