Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Praktycznie użyteczne informacje dotyczące niekorzystnych trendów i anomalii w środowisku informatycznym i infrastrukturze Twojego przedsiębiorstwa ułatwiają proaktywne podejmowanie kroków zapobiegających chaotycznemu poszukiwaniu rozwiązania. Dzięki IBM Operations Analytics można wykorzystać zaawansowane panele kontrolne, aby rozpoznać obszary, w których mogą wystąpić wąskie gardła i problemy. W tym celu analizowane są terabajty danych operacyjnych, a wyciągnięte wnioski pozwalają szybko zająć się głównymi przyczynami powstawania czynników potencjalnie zagrażających jakości usług.

Ograniczanie kosztów operacyjnych

Stale uczące się funkcje IBM Operations Analytics uczą się Twojego środowiska, a dla aplikacji i zasobów można samodzielnie ustanawiać i konfigurować parametry wydajności.

Krótszy średni czas naprawy

Szybkie przeszukiwanie terabajtów danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Dostęp do porad eksperckich, które przyspieszają diagnozowanie problemów. Skrócenie cyklu życia zapytania o 98%.

Zapobieganie przerwom w działaniu usług

Informacje o nietypowych dla danego środowiska zachowaniach i proaktywne powiadomienia o narastających utrudnieniach operacyjnych, wysyłane jeszcze zanim dojdzie do przerwania usługi.

Większa efektywność operacyjna

Zaawansowane analizy zgłoszeń zwiększają efektywność operacyjną środowiska informatycznego nawet o 90%. Wykrywanie najbardziej problematycznych obszarów i wsparcie decyzyjne w ocenie ważności zgłoszeń.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa