Sześć powodów, dla który warto wybrać IPv6/VSE

Większa przestrzeń adresowa

IBM® IPv6/VSE używa adresu 128-bitowego, dzięki czemu ma o wiele większą przestrzeń adresową niż IPv4. IPv4 wykorzystuje tylko 32 bity. Nowa przestrzeń adresowa obsługuje około 3,4 × 1038 adresów. To powiększenie pozwala na swobodniejsze przydzielanie adresów i kierowanie ruchem. Eliminuje główny powód stosowania translacji adresów sieciowych (NAT), która była stosowana na szeroką skalę, aby ograniczyć ryzyko wyczerpania się puli adresów IPv4.

Więcej możliwości upraszczania procedur

IPv6/VSE wprowadza nowe funkcje, które upraszczają przypisywanie adresów (bezstanowa autokonfiguracja adresu) i wyznaczenie nowej numeracji sieci po zmianie dostawcy Internetu. Rozmiar podsieci IPv6 został zestandaryzowany dzięki określeniu na 64 bity wielkości tej części adresu, która identyfikuje hosta, co ułatwia automatyczne wyznaczanie identyfikatora hosta na postawie adresu MAC z warstwy łącza.

Stos IPv4 i IPv6 TCP/IP

IPv6/VSE udostępnia stos IPv4 i IPv6 TCP/IP. Stos IPv6 rozwiązania IPv6/VSE działa w osobnej partycji, wykorzystując własny identyfikator stosu. Dzięki temu stosy IPv4 and IPv6 mogą działać jednocześnie w tym samym systemie z/VSE. Równoczesne korzystanie z oddzielnych stosów IPv4 i IPv6 w tym samym systemie z/VSE pozwala uzyskać odpowiednią wydajność i niezawodność. Istniejącej aplikacje IPv4 korzystają ze stosu IPv4 TCP/IP i mogą działać dalej bez zmian, dzięki czemu przeprowadzone przez klienta inwestycje są chronione i przynoszą zyski.

Bezpieczny firewall

IPv6/VSE udostępnia podstawowe zabezpieczenia w postaci firewalla. Firewall sprawdza pakiety IPv4 i IPv6 w sieci Ethernet pod kątem podstawowych informacji. Zabezpieczenie może zweryfikować źródłowy adres IP, protokół pakietu, numery portów TCP i UDP oraz rodzaj i kod komunikatu ICMP, a następnie odrzucić lub zaakceptować przetwarzanie.

Obsługa podwójnego stosu

IPv6/VSE umożliwia korzystanie z podwójnego stosu. Zastosowanie podwójnego stosu pozwala na to, aby aplikacje łączyły się jednocześnie z siecią IPv4 i IPv6. Dzięki implementacji obsługi podwójnego stosu pojedyncza transakcja CISC lub aplikacja wsadowa zgodna ze standardem IPv6 może używać do komunikacji zarówno sieci IPv4, jak i IPv6. Dostępne są także udoskonalone gniazdowe interfejsy API, które pozwalają na wdrażanie aplikacji obsługujących protokół IPv6.

Aplikacje narzędziowe obsługujące IPv6

Aplikacje narzędziowe oferowane wraz z produktem IPv6/VSE działają poza partycją stosu IPv6/VSE. Korzystanie z aplikacji zewnętrznych wobec partycji stosu IPv6/VSE pozwala zwiększyć stabilność i wydajność systemu. Rozwiązanie IPv6/VSE oferuje następujące aplikacje narzędziowe: serwer FTP, wsadowego klienta FTP, serwer TN3270E, serwer NTP, klienta NTP, wsadowego klienta poczty elektronicznej, wsadowy program LPR, wsadowego klienta zdalnego wykonywania oraz wsadowe narzędzie PING i automatyzację REXX.