Co IBM IPv6/VSE może zmienić w Twojej firmie

IBM® IPv6/VSE to rodzima implementacja protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) dla systemu z/VSE®.Najnowsze wydanie obejmuje zgodne ze standardem IPv6 rozwiązania dla systemu z/VSE, w tym stos IPv6 TCP/IP, aplikacyjny interfejs programistyczny (API) protokołu IPv6 i obsługujące protokół IPv6 aplikacje. Produkt obsługuje tylko protokół IPv6.

Choć produkt nazywa się IPv6/VSE, umożliwia on komunikację zarówno przy użyciu protokołu IPv6, jak i IPv4. Udostępnia w pełni funkcjonalny stos IPv4 i IPv6 wraz z aplikacjami. Stosy TCP/IP IPv4 i TCP/IP IPv6 mogą działać wspólnie, osobno, a nawet autonomicznie.

IPv6/VSE jest zastrzeżonym znakiem towarowym Barnard Software, Inc.

IBM IPv6/VSE

Prosty interfejs

Udostępnia zapewniający ochronę interfejs serwera FTP.

Większe bezpieczeństwo

Zwiększa bezpieczeństwo, oferując infrastrukturę do szyfrowania przy użyciu haseł.

Dodatkowe możliwości

Obejmuje mechanizmy kopiowania SSH i przekształcania plików tekstowych do formatu PDF.

Sześć powodów, dla który warto wybrać IPv6/VSE

  • Większa przestrzeń adresowa
  • Więcej możliwości upraszczania procedur
  • Stos IPv4 i IPv6 TCP/IP
  • Bezpieczny firewall
  • Obsługa podwójnego stosu
  • Aplikacje narzędziowe obsługujące IPv6