Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Watson IoT Platform pomaga szybciej zrealizować w przedsiębiorstwie kolejny projekt dotyczący Internetu rzeczy. To w pełni zarządzana usługa w chmurze ułatwiająca czerpanie wartości biznesowej z urządzeń w Internecie rzeczy. Oferuje szereg możliwości, takich jak rejestracja urządzeń, łączność, nadzór, błyskawiczne wizualizacje czy przechowywanie w pamięci masowej danych wymienianych w Internecie rzeczy.

Integracja i rejestracja

Łatwa rejestracja oraz podłączanie czujników i urządzeń mobilnych. A także zdalne monitorowanie łączności między urządzeniami.

Wizualne narzędzie do integracji komunikatów

IBM Cloud oferuje narzędzie do integracji komunikatów między urządzeniami w Internecie rzeczy w formie logicznych przepływów. Komunikacja w środowisku Node-Red w IBM Bluemix odbywa się metodą „przeciągnij i upuść”.

Zbieranie danych

Gromadzenie danych opartych na seriach czasowych i zarządzanie nimi umożliwiające zorientowanie się — dzięki oferowanym w czasie bliskim rzeczywistemu wizualizacjom danych wymienianych w Internecie rzeczy — w pracy urządzeń.

Zarządzanie urządzeniami i połączeniami

Opłaty za faktyczne wykorzystanie dzięki opcjom zakupu dostępnym na platformie IBM Bluemix. Ta wysoce skalowalna usługa umożliwia dokonywanie płatności w serwisie IBM Marketplace lub w ramach subskrypcji na dany okres.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej