Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Watson IoT Platform pomaga szybciej zrealizować w przedsiębiorstwie kolejny projekt dotyczący Internetu rzeczy. To w pełni zarządzana usługa w chmurze ułatwiająca czerpanie wartości biznesowej z urządzeń w Internecie rzeczy. Oferuje szereg możliwości, takich jak rejestracja urządzeń, łączność, nadzór, błyskawiczne wizualizacje czy przechowywanie w pamięci masowej danych wymienianych w Internecie rzeczy.

Integracja i rejestracja

Łatwa rejestracja oraz podłączanie czujników i urządzeń mobilnych. A także zdalne monitorowanie łączności między urządzeniami.

Wizualne narzędzie do integracji komunikatów

IBM Cloud oferuje narzędzie do integracji komunikatów między urządzeniami w Internecie rzeczy w formie logicznych przepływów. Komunikacja w środowisku Node-Red w IBM Bluemix odbywa się metodą „przeciągnij i upuść”.

Zbieranie danych

Gromadzenie danych opartych na seriach czasowych i zarządzanie nimi umożliwiające zorientowanie się — dzięki oferowanym w czasie bliskim rzeczywistemu wizualizacjom danych wymienianych w Internecie rzeczy — w pracy urządzeń.

Zarządzanie urządzeniami i połączeniami

Opłaty za faktyczne wykorzystanie dzięki opcjom zakupu dostępnym na platformie IBM Bluemix. Ta wysoce skalowalna usługa umożliwia dokonywanie płatności w serwisie IBM Marketplace lub w ramach subskrypcji na dany okres.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej