Przykład z praktyki klienta

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane systemy operacyjne: IBM AIX 7.1; Red Hat Enterprise Linux 6, 7; Windows Server 2012 (częściowa obsługa)

Obsługiwane bazy danych: IBM DB2 Enterprise Server Edition; Microsoft SQL Server Enterprise Edition; Oracle Database 12c Release 1

  • Przetwarzanie masowo rozproszone (opcjonalnie): IBM Platform Symphony 6.1, 7.1
  • Obsługa serwerów WWW: Apache Tomcat 7.0; IBM WebSphere Application Server 8.5.5
  • Uwaga: Produkt Capital Workflow Manager działa tylko na systemie operacyjnym Linux z bazą danych Oracle.

Wymagania sprzętowe

Wymaga co najmniej jednego serwera, na którym działają obsługiwane system operacyjny i baza danych. Serwery WWW i komponenty opracowane przez niezależne firmy są dostarczane z rozwiązaniem. Dokładne wymagania sprzętowe są określane podczas przedwdrożeniowego procesu rozpoznawczego przeprowadzanego przez IBM Lab Services.