Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Algorithmics Economic Capital, ERM and Solvency II oferuje ubezpieczycielom zaawansowane rozwiązania ułatwiające spełnienie wymogów dyrektywy Solvency II oraz innych wymogów kapitałowych dotyczących bezpieczeństwa. Udostępnia osobom decyzyjnym ujednolicony i spójny widok ryzyka istotnego i wymogów kapitałowych w przedsiębiorstwie. Oprócz zapewnienia zgodności z przepisami rozwiązanie wspiera podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących obszarów takich jak fuzje i przejęcia czy zarządzanie portfelem. To światowej klasy korporacyjna platforma zarządzania ryzykiem zbudowana na bazie najnowszych technologii, które są równie elastyczne, co łatwe w użyciu.
IBM Algorithmics Economic Capital, ERM and Solvency II

Przestrzeganie zgodności z przepisami

Zaawansowane analizy do obliczania kapitału wypłacalności za pomocą standardowych formuł i modeli wewnętrznych, a także rzetelnie przeprowadzane audyty i zintegrowane możliwości raportowania.

Wsparcie dla decyzji biznesowych

Ujednolicony i spójny widok ryzyka i obciążeń kapitałowych w całym przedsiębiorstwie, który wspiera udoskonalone metody alokacji ryzyka i umożliwia stosowanie kryterium przełamania osobowości prawnej („look-through approach”).

Optymalizacja pozycji kapitałowych

Obsługa analiz na żądanie „co-jeśli” oraz optymalizacja portfela dzięki interaktywnym panelom. Dzięki temu zarządzanie portfelami i przeprowadzanie alokacji strategicznych zasobów na podstawie oceny ryzyka jest prostsze.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM