Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Podsumowanie informacji o IBM Infrastructure Suite for zVM and Linux

Na tej stronie umieszczono szczegółowe informacje o produktach zawartych w pakiecie IBM Infrastructure Suite for zVM and Linux

Przeczytaj dokumentację

Instalacja pakietu Infrastructure Suite for z/VM and Linux

W tym dokumencie zawarto informacje o zasadach instalacji produktów wchodzących w skład pakietu IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux.

Przeczytaj dokumentację

IBM Infrastructure Suite for zVM and Linux

W tej prezentacji przedstawiono ogólne informacje o pakiecie — nagranie bez dźwięku

Obejrzyj wideo

IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux — doświadczenia klientów

W tym dokumencie zebrano scenariusze zarządzania środowiskami z/VM i Linux na platformie z Systems oraz środowiskiem LinueONE oparte na doświadczeniach klientów.

Przeczytaj dokumentację