Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Informix® Enterprise Edition umożliwia przechowywanie wszelkich danych, uzyskiwanie do nich dostępu i przetwarzanie zapytań z efektywnością i elastycznością serwera najwyższej klasy światowej. Analizy w czasie rzeczywisty, zawsze dostępne usługi transakcyjne i bezproblemowa integracja danych — wszystko to przybliża Twoją organizację do odpowiedzi na ważne pytania biznesowe i umożliwia szybsze wejście na rynek z nowymi produktami i usługami. Produkt zawiera wszystkie składniki i funkcje serwera Informix — z wyjątkiem komponentu Informix Warehouse Accelerator — na wszystkich obsługiwanych platformach, a przez to ułatwia tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz oferuje nieograniczoną skalowalność. Funkcje przetwarzania masowo rozproszonego i replikacji zapewniają ciągłość dostępu do danych, a opcjonalna kompresja pamięci masowej pomaga w wykorzystaniu całego potencjału zasobów.

Optymalizacja decyzji biznesowych

Realizacja analiz blisko źródła danych usprawnia podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym. Zaawansowana integracja z różnymi narzędziami i aplikacjami umożliwia szybszy dostęp do funkcji inteligentnej analizy danych (business intelligence).

Eliminacja przestojów

Produkt umożliwia zapewnienie nieprzerwanej dostępności usług w środowisku masowo rozproszonym. Aktualizacje oraz prace serwisowe i konfiguracyjne nie wymagają wyłączania środowiska.

Większa elastyczność tworzenia oprogramowania

Hybrydowy system bazy danych obsługuje zarówno dane ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane, a przy tym charakteryzuje się znakomitą elastycznością i łatwością wdrożenia.

Najważniejsze cechy

Dostęp do dodatkowego oprogramowania

Produkt umożliwia dostęp do dodatkowego oprogramowania IBM Cognos.

Dostęp do dodatkowego oprogramowania

Produkt umożliwia dostęp do dodatkowego oprogramowania IBM Cognos.

Dodatek optymalizujący wykorzystanie pamięci masowej

Oferuje funkcje indeksowania i kompresji danych na dysku, aby ograniczyć zapotrzebowanie na pamięć masową oraz koszty obsługi kopii zapasowych i administracji.

Dodatek optymalizujący wykorzystanie pamięci masowej

Oferuje funkcje indeksowania i kompresji danych na dysku, aby ograniczyć zapotrzebowanie na pamięć masową oraz koszty obsługi kopii zapasowych i administracji.