Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Krótkie omówienia rozwiązań

Zapoznaj się z przykładami integracji tego produktu z innymi technologiami.

Nowe znaczenie informacji w ewoluującym ekosystemie danych

Krótkie omówienie rozwiązania, w którym podkreślono znaczenie skalowalnych platform danych oferujących duże korzyści ekonomiczne.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Nadzór nad agregacją danych o ryzyku i raportowaniem ryzyka

Krótkie omówienie zastosowania produktu IBM InfoSphere Information Governance Catalog do spełnienia wymagań formalno-prawnych w sektorze bankowym.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

InfoSphere Information Governance Catalog

Zobacz, jak skorelować cele pionu biznesowego i informatycznego z korzyścią dla jakości nadzoru nad informacją i wiarygodności danych

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Magic Quadrant: rozwiązania do zarządzania metadanymi

Raport analityków, w którym omówiono potrzebę traktowania informacji jako aktywów.

Przeczytaj raport analityków