Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Nowe znaczenie informacji w ewoluującym ekosystemie danych

Krótkie omówienie rozwiązania, w którym podkreślono znaczenie skalowalnych platform danych oferujących duże korzyści ekonomiczne.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Nadzór nad agregacją danych o ryzyku i raportowaniem ryzyka

Krótkie omówienie zastosowania produktu IBM InfoSphere Information Governance Catalog do spełnienia wymagań formalno-prawnych w sektorze bankowym.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania