Wyróżnione funkcje

Większa wiarygodność danych i powszechniejszy dostęp do zasobów wiedzy

Aktywne korzystanie ze zintegrowanego słownika terminologii biznesowej ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia i interpretacji danych, które dają siłę przedsiębiorstwu. Propagacja wiedzy i umożliwienie zrozumienia jej w całym przedsiębiorstwie spowoduje, że zasoby informacyjne opisane unikalnym firmowym językiem biznesowym staną się szerzej znane i dostępne. Produkt umożliwia szybkie określanie i badanie pochodzenia danych, reguł oraz strategii. Pomaga także w ustaleniu, które osoby mają największy udział w zapewnieniu integralności danych.

Możliwość rozbudowy środowiska Information Governance Catalog

Korzystając z rozwiązania IBM Information Governance Catalog on Cloud, można przenieść nadzór nad informacją do chmury. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść całą infrastrukturę do chmury, rozpocząć wdrożenie małego środowiska testowego, czy też w ogóle przeskoczyć etap systemu lokalnego, edycja Information Governance Catalog on Cloud umożliwi błyskawiczne i elastyczne wdrożenie w chmurze. Takie podejście do wdrożenia umożliwia szybsze uzyskanie korzyści z rozwiązania i odciąża administratorów IT, a subskrypcyjny model płatności obniża koszty i ryzyko.

Mniejsze wymagania w zakresie szkoleń technicznych

Ponieważ zespoły w przedsiębiorstwie mogą korzystać z produktu bez czasochłonnych szkoleń technicznych, sprzyja on budowaniu środowiska, w którym decyzje są obarczone mniejszym ryzykiem błędu, a szanse biznesowe — częściej wykorzystywane. Information Governance Catalog pomaga w pogłębionej interpretacji informacji — ich znaczenia, sposobu wykorzystania i uzasadnienia dla ich wiarygodności. W rezultacie użytkownicy mogą łatwo korzystać z korporacyjnych zasobów wiedzy — bez uciążliwych szkoleń.

Potencjał zintegrowanych metadanych

IBM Information Governance Catalog w jednym interfejsie użytkownika dostarcza kompletnych informacji o pochodzeniu pól w aplikacjach, raportach i hurtowniach danych, cofając się aż do systemów źródłowych. Znajomość pochodzenia danych i historii ich przejścia przez kolejne systemy pozwala uzyskać pełne przekonanie o ich kompletności i poprawności. Weryfikacja i dokumentowanie pochodzenia danych ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymagań formalno-prawnych dotyczących wiarygodności informacji.