Implementuje solidny system nadzoru i opieki nad informacjami

IBM Information Governance Catalog wzmacnia zdolność organizacji do zbudowania i utrzymywania solidnego programu nadzoru i opieki nad danymi, który będzie zmieniał surowe dane w wiarygodne informacje. Informacje te można następnie wykorzystać w różnych projektach z dziedziny integracji i nadzoru nad informacją, takich jak integracja wielkich zbiorów danych, zarządzanie danymi głównymi (MDM), zarządzanie cyklem życia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności. Wykorzystując wszechstronne możliwości oprogramowania Information Governance Catalog, można lepiej skorelować sferę informatyczną z celami biznesowymi organizacji.

Ustanawia wspólny słownik

Ustanawia wspólny język i słownik biznesowy w przedsiębiorstwie. Umożliwia pogłębioną interpretację wiarygodnej wiedzy biznesowej, którą da się w spójny sposób udostępniać i wykorzystać.

Zarządza architekturami informacji

Umożliwia poznanie charakterystyki architektury informacyjnej będącej fundamentem współczesnych przedsiębiorstw, które intensywnie wykorzystują dane w swojej działalności.

Bada pochodzenie danych

Umożliwia zrozumienie powiązań między danymi w przedsiębiorstwie. Oferuje potencjał potrzebny, by nadążyć za szybkimi zmianami informacji oraz kształtować wyniki biznesowe.

Umożliwia stosowanie reguł nadzoru i wymogów formalnych

Tworzy spójne strategie nadzoru, które umożliwiają definiowanie struktury informacji oraz zasad ich przechowywania, przekształcania i przenoszenia.

Najważniejsze cechy

  • Większa wiarygodność danych i powszechniejszy dostęp do zasobów wiedzy
  • Możliwość rozbudowy środowiska Information Governance Catalog
  • Mniejsze wymagania w zakresie szkoleń technicznych
  • Potencjał zintegrowanych metadanych