Przewaga nad konkurencją i oszczędności

Współpraca z Machine Data Analytics

IMS współpracuje z rozwiązaniem IBM Machine Data Analytics, które umożliwia planowanie mocy obliczeniowej, analizy dzienników i analizy informatyczne danych z dzienników IMS.

Dostęp do baz danych IMS

Rozwiązanie IMS TM VUE obsługuje zapytania SQL w programach COBOL, zapewniając dostęp do baz danych IMS.

Działa w systemie z/OS

IMS działa w wysoce dostępnym, bezpiecznym i skalowalnym systemie z/OS®.

Przetwarzanie obciążeń SQL

Rozwiązanie IMS TM VUE umożliwia przetwarzanie rodzimego dialektu SQL w podsystemie IMS.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • Wymagania programowe rozwiązania IMS Transaction Manager Value Unit Edition można znaleźć tutaj.

Wymagania sprzętowe

  • Wymagania programowe rozwiązania IMS Transaction Manager Value Unit Edition można znaleźć tutaj.