Narzędzia zawarte w rozwiązaniu IMS System Management for z/OS

IMS Configuration Manager for z/OS

Pozwala na rejestrowanie i wprowadzanie zmian w wielu ośrodkach na świecie. Redukuje koszty wdrażania dynamicznych definicji zasobów, a także zarządzania parametrami systemu i zasobami MODBLK. Standaryzuje administrowanie ustawieniami konfiguracji i udostępnia pełną historię zapisów kontrolnych dotyczących wszystkich zmian. Umożliwia zabezpieczenie definicji za pomocą stabilnych mechanizmów szczegółowej kontroli dostępu i przyspiesza pracę nad tworzeniem nowych aplikacji IMS™.

IMS Connect Extensions

Automatyzuje odpowiedzi na zmiany obciążeń i mocy obliczeniowej. Udostępnia graficzny interfejs do wykonywania zadań. Umożliwia monitorowanie i kontrolę systemu przez rozproszone środowiska stacji roboczych oraz uruchamianie komend typu 1 z poziomu powłoki komend ISPF i konsoli graficznej. Upraszcza wdrażanie klientów IBM® WebSphere® i SOAP. Pozwala na tworzenie raportów przy użyciu programu IBM IMS™ Performance Analyzer for z/OS®. Ułatwia rozwiązywanie problemów, wykorzystując IBM IMS Problem Investigator for z/OS, i udostępnia generowane przez IBM OMEGAMON® XE for IMS on z/OS raporty o aktywności protokołów TCP/IP.

IMS ETO Support

Pozwala wdrażać, konfigurować i wykorzystywać funkcje oferowane przez komponent ETO oraz zarządzać nimi. Umożliwia korzystanie z formatów „sign on required” oraz „sign on complete”, a także z własnych nazw formatu MFS. Umożliwia także automatyczne czyszczenie sesji terminala i bezpieczne uwierzytelnianie komend IMS. Oferuje opcje globalne i możliwość definiowania nowych terminali. Obsługuje różne wersje systemu IMS, terminale i drukarki 3270, konsole SLU1, urządzenia SLU3, sesje LU6.1, sesje SLUTYPEP, nazwy zdalnych terminali LTERM i nazwy terminali OTMA LTERM.

IMS Program Restart Facility

Automatycznie przypisuje większość identyfikatorów punktów kontrolnych do zadań, które uruchomiono ponownie ze względu na nieprawidłowe przerwanie, i wymusza rozszerzony restart wszystkich zadań wymagających ponownego uruchomienia. Przeprowadza restart, używając właściwego zastawu danych logowania i właściwego identyfikatora punktu kontrolnego. Pozwala pomijać etap przetwarzania punktów kontrolnych, oznaczać zwracane przez program kody błędu różne od zera jako nieprawidłowe zakończenia, a także zatrzymywać i restartować wsadowe przetwarzanie komunikatów (BMP) za pomocą komend operatorskich, nie przerywając przy tym wykonywania zadania.

IBM IMS Queue Control Facility

Uruchamia funkcje w różnych zespołach CEC w obrębie syspleksu z innymi serwerami IMS Queue Control Facility. Automatycznie ocenia, czy przeprowadzono zimny, czy ciepły start systemu IMS i inicjuje ponowne utworzenie kolejki. Pozwala na zdefiniowanie do 10 obszarów z całkowitej przestrzeni kolejek w celu monitorowania niewielkich i dużych komunikatów. Chroni przed przepełnieniami i oferuje funkcje przetwarzania oraz odtwarzania komunikatów, a także funkcje konserwacji.

IMS Sysplex Manager for z/OS

Służy do wyświetlania w czasie rzeczywistym danych generowanych przez system IMS, danych związanych z komponentami CSL oraz danych w strukturach CF (Coupling Facility). Pozwala przeglądać i usuwać wpisy w strukturze IMSplex Resource Manager, monitorować głębokość kolejek docelowych i wyświetlać IMS Connect na liście komponentów. Obserwuje długie blokady IRLM i wyświetla statystyki dotyczące tego narzędzia. Steruje pracą systemu IMS w syspleksie i ułatwia definiowanie transakcji. Ponadto pozwala na usuwanie wielu wpisów ze struktury RM i gromadzenie zrzutów przestrzeni adresowych IMS.

Kup teraz i postaw pierwszy krok