Dowiedz się więcej o rozwiązaniu IMS Sysplex Manager for z/OS

Efektywne zarządzanie systemami IMS

IMS™ Sysplex Manager for z/OS® tworzy spis wszystkich kluczowych komponentów systemu IMS. Ponadto śledzi wszystkie zdefiniowane i aktywne parametry systemu IMS. Jest w stanie wydawać komendy IMS typu 1 i 2, które może kierować do wielu systemów IMS. IMS Sysplex Manager monitoruje regiony zależne, śledzi informacje o ich dostępności, klasach transakcji oraz o tym, które regiony mają najwięcej zablokowanych baz danych i w których regionach skala rywalizacji jest największa.

Kontrola nad syspleksem IMS

IMS Sysplex Manager monitoruje kluczowe zasoby środowiska IMS, w tym transakcje, programy, bazy danych i terminale, włączając w to terminale logiczne LTERM. Stanowi pojedynczy punkt sterowania, w którym można zmieniać status zasobów. Funkcja IMS Resource Manager (RM) pozwala śledzić w środowisku Common Service Layer (CSL) stan kluczowych zasobów IMS w ujęciu globalnym. IMS Sysplex Manager umożliwia monitorowanie zasobów RM w czasie rzeczywistym i pozwala wybierać zasoby na podstawie ich właściciela lub rodzaju.

Sprawniejsze współużytkowanie danych IMS i kolejek współużytkowanych (SQ)

W środowisku współużytkowanych danych IMS aplikacje mogą blokować bazy danych IRLM na tyle długo, by spowodować rywalizację o niektóre zasoby baz danych. IMS Sysplex Manager może automatycznie wykrywać aplikacje, które powodują tego rodzaju problemy. IMS Sysplex Manager śledzi ponadto statystyki routingu transakcji. Chroni też bufor przed przepełnieniem, uniemożliwiając realizację wywołań komendy dodawania danych po przekroczeniu wartości progowej określonej przez użytkownika.

Spersonalizowany panel sterowania do monitorowania informacji

IMS Sysplex Manager umożliwia utworzenie własnego, konfigurowalnego panelu sterowania, który pozwala na monitorowanie aktywności w systemie IMS. Panel ten pozwala błyskawicznie uzyskać wszystkie informacje potrzebne do zarządzania ogólną kondycją systemu IMS. Ponadto użytkownik może skonfigurować alerty, które uaktywniają się po przekroczeniu określonych przez niego „wartości progowych”, a także zapisywać obowiązujące dla tych alertów warunki, tak by mogły być wykorzystywane w przyszłych analizach.

Routing transakcji oparty na powinowactwie

IMS Sysplex Manager umożliwia definiowanie transakcji (przy użyciu nazwy lub klasy), które są spowinowacone z co najmniej jednym systemem IMS w grupie kolejek współużytkowanych. Możliwe jest tworzenie i aktualizowanie powinowactwa miejsc docelowych transakcji. Routing oparty na powinowactwie daje użytkownikowi większą kontrolę nad tym, gdzie są przetwarzane transakcje lub grupy transakcji. Zmienianie i dodawanie definicji powinowactwa w rozwiązaniu IMS Sysplex Manager jest dynamiczne i nie wymaga ponownego uruchamiania systemu IMS ani usuwania bądź ponownego przydzielania struktur powinowactwa CQS.