Czym jest IMS Sequential Randomizer Generator for OS/390?

IBM® IMS™ Sequential Randomizer Generator for OS/390® generuje moduł, który zapewnia bezpośredni lub sekwencyjny dostęp do segmentów baz danych HDAM (Hierarchical Direct Access Method) i DEDB (Data Entry Database). Sekwencyjne przetwarzanie baz danych upraszcza przechowywanie informacji i zapewnia wydajną realizację operacji na dużych wolumenach danych.
IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Bezpośredni, sprawny dostęp do danych

Rozwiązanie pozwala na sekwencyjny, oparty na kluczu logicznym dostęp do baz danych HDAM i DEDB, nie uniemożliwiając ani nie utrudniając przy tym korzystania z dostępu bezpośredniego.

Zoptymalizowana dystrybucja

Program koryguje moduł randomizacyjny, jeśli liczba synonimów lub interwał kontrolny (CI)/wykorzystanie bloków przekroczy określoną przez użytkownika wartość. Ponadto program kontroluje liczbę synonimów segmentów podstawowych w bazie danych.

Monitorowanie modułu

Statystyki dostarczane w raportach programu Sequential Randomizer Generator pozwalają monitorować wydajność modułu randomizacyjnego.

Koszty pod kontrolą

Pliki można przechowywać na taśmach magnetycznych, które są ekonomicznym rozwiązaniem do składowania danych.