Zawartość i funkcje pakietu IMS Recovery Solution Pack for z/OS

IMS Database Recovery Facility for z/OS

Równoległe przetwarzanie danych i funkcja jednoczesnego odtwarzania zestawów danych przechowywanych w bazach usprawniają i skracają proces odtwarzania baz danych. IBM® IMS™ Database Recovery Facility for z/OS® udostępnia wszystkie narzędzia programowe potrzebne do obsługi baz danych IMS, umożliwiając zarządzanie w pełni funkcjonalnymi bazami danych IMS oraz bazami HALDB (high availability large databases) w ramach jednego rozwiązania.

IMS High Performance Change Accumulation

Rozwiązanie to pozwala na szybkie, bezpieczne i dokładne scalanie zmian w bazach danych i umożliwia szybkie tworzenie grup kumulujących zmiany dzięki wykorzystaniu mechanizmu przetwarzania równoległego. IMS High Performance Change Accumulation można w prosty sposób dostosować do swoich potrzeb, skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem interfejsu mechanizmu Interactive System Productivity Facility (ISPF). Dostępny jest także dodatkowy interfejs wsadowy.

IMS Index Builder for z/OS

To narzędzie upraszcza tworzenie, reorganizowanie, utrzymywanie i odtwarzanie indeksów. Wykonując jednoetapowe zadanie, może utworzyć wiele indeksów jednocześnie. Pozwala odbudowywać indeksy IMS, eliminując potrzebę odtwarzania i reorganizowania ich za pomocą tradycyjnych procesów wyjmowania i ponownego ładowania stosowanych w wypadku głównych składnic danych.

IMS High Performance Image Copy for z/OS

Narzędzie oferuje funkcje szybkiego kopiowania baz danych i odtwarzania zestawów danych w nich przechowywanych. Mechanizmy te mogą automatycznie przełączać bazę danych w tryb bez połączenia przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i restartować bazę po zakończeniu procesu. Ponadto dostępna jest opcja tworzenia kopii ze standardowych zestawów danych kopii obrazów IMS lub z zestawów danych skompresowanych kopii obrazów. Narzędzie umożliwia umieszczenie więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie, co ogranicza liczbę używanych taśm i pozwala na tworzenie kopii zapasowych w trakcie pracy programów reorganizacyjnych.

Narzędzia programowe i funkcje autonomiczne

Oferowane narzędzia programowe służą do wyjmowania i ładowania danych, budowania indeksów, reorganizowania, tworzenia kopii zapasowych, weryfikowania i raportowania. Funkcje autonomiczne ułatwiają utrzymanie systemu w odpowiednim stanie oraz dbanie o jego wydajność i odporność. Oprócz tego użytkownik może współbieżnie przeprowadzać procesy ładowania i wyjmowania danych, tworzenia indeksów i kopiowania obrazów, a także korzystać z mechanizmów szybkiego wyjmowania danych i rozstrzygania przedrostków dla logicznie powiązanych baz danych.

Jednoczesne odtwarzanie wielu zestawów danych

Użytkownik może równolegle odczytywać kopie obrazów, dzienniki i zestawy danych dotyczące skumulowanych zmian, czytając każdy element tylko raz. Ułatwione jest także weryfikowanie w trakcie usuwania skutków awarii dostępności zasobów potrzebnych do odtwarzania danych, a funkcje odtwarzania są dostępne zarówno dla internetowych, jak wsadowych środowisk IMS.

Możliwość użycia niepełnych zestawów danych dotyczących skumulowanych zmian

Jeśli zestawy danych dotyczące skumulowanych zmian są niedostępne, współużytkowane bazy danych IMS można odtworzyć bezpośrednio z kopii obrazów i danych dzienników. Do odtworzenia danych można użyć także niekompletnych zestawów danych na temat skumulowanych zmian, o ile są one najnowszą dostępną kopią systemu. Zestawy danych odnoszące się do skumulowanych zmian można wykorzystać do odtwarzania systemu, ale nie jest to konieczne. Nie są one do tego potrzebne nawet w wypadku środowisk współużytkowania danych.

Prostsze, szybsze, dokładniejsze zarządzanie zmianami

Użytkownik może korzystać z dotychczasowych procesów sterowania odtwarzaniem baz danych IMS (DBRC — Database Recovery Control). Scalenie najnowszych zmian w bazach danych nie wymaga czekania na sekwencyjne odczytanie danych ani na ponowne przejście grup danych. Aby wyodrębnić wszystkie najnowsze aktualizacje wprowadzone w bazach danych, dane wystarczy przesłać tylko raz. Liczbę procesów prowadzonych równolegle można zarówno zmaksymalizować, jak i ograniczyć.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do działania pakietu IMS Recovery Solution Pack for z/OS wymagana jest co najmniej jedna z wersji wszystkich wymienionych dalej baz danych i narzędzi do zarządzania:

  • IMS 9; 10; 11; 12; 12.1.0; 13; 13.1.0; 14 i późniejsze pakiety poprawek
  • IMS Database Solution Pack for z/OS 1.1; 1.2; 2.1 i późniejsze pakiety poprawek
  • IMS Database Value Unit Edition 1.1; 1.2; 1.3 i późniejsze pakiety poprawek
  • IMS Universal JDBC driver 13; 14 i późniejsze pakiety poprawek
  • IMS Tools Base for z/OS 1.1 i późniejsze pakiety poprawek
  • Tools Base for z/OS 1.2; 1.3; 1.4 i późniejsze pakiety poprawek

Wymagania sprzętowe

Nie określono wymagań sprzętowych produktu IMS Recovery Solutions Pack for z/OS. Do obsługiwanych hiperwizorów należą wszystkie wersje rozwiązania IBM PR/SM™ i system z/VM 6.1.