Funkcje rozwiązania IMS Program Restart Facility for z/OS

Automatyzacja restartu programów BMP

Automatyzuje restart programów IBM® IMS™ Batch Message Processing (BMP) i programów wsadowych IMS Batch DLI/DBB. Dzięki temu pozwala wyeliminować wykonywany ręcznie i obarczony dużym ryzykiem błędu proces wskazywania identyfikatora ostatniego ważnego punktu kontrolnego dla danego programu wsadowego i powiązanych z nim zestawów danych dzienników, czego wymaga wykonanie restartu. Użytkownik może zdecydować, co jest niezbędne do restartu programu wsadowego, a następnie dynamicznie utworzyć zlecenie restartu bazujące na prawidłowym identyfikatorze punktu kontrolnego i zestawach danych dzienników systemu IMS.

Opcje wycofywania zmian i restartowania

Rozwiązanie IBM IMS Program Restart Facility for z/OS® oferuje opcje, które automatycznie wykonują procesy wycofywania zmian i restartu w ramach kroku zadania aplikacji. Dzięki temu nie trzeba uruchamiać odrębnego zadania IMS Batch Backout ani modyfikować zadania restartu w języku JCL po nieprawidłowym zakończeniu programu.

Tworzenie punktów kontrolnych w programach wsadowych

Użytkownik może wykorzystać rozwiązanie IMS Program Restart Facility for z/OS za każdym razem, gdy program BMP lub program IMS Batch DLI/DBB wygeneruje wywołanie punktu kontrolnego (CHKP). Istnieje także możliwość śledzenia odstępu czasowego między punktami kontrolnymi. Jeśli są one zbyt duże, odpowiedni alert powiadamia o tym użytkownika. Rozwiązanie pozwala również sprawdzić, czy aplikacja wsadowa nie tworzy zbyt wielu punktów kontrolnych, i pominąć przetwarzanie punktu kontrolnego w celu ograniczenia wykorzystania procesora i zasobów.

Wycofywanie zmian na żądanie

Rozwiązanie informuje o konieczności wycofania zmian w przypadku nieprawidłowego zakończenia programów IMS Batch DLI/DBB i pozwala samodzielnie sterować procesem zakończenia. Jeśli produkt IMS Program Restart Facility for z/OS uzna, że wycofanie zmian jest konieczne, zadba o zamknięcie zestawu danych dziennika i wycofa zmiany, zanim umożliwi sfinalizowanie zakończenia.

Automatyczne restartowanie programów wsadowych

Użytkownik może wykorzystać specjalne zestawy danych punktu kontrolnego, utworzone podczas wykonywania oryginalnego programu IMS BMP lub IMS Batch DLI/DBB w celu określenia konieczności restartu programu. Jeśli rozwiązanie IMS Program Restart Facility for z/OS uzna, że restart jest konieczny, automatycznie przydzieli prawidłowe zestawy danych dziennika do zadania i zmodyfikuje parametry wykonania zadania tak, aby umożliwić automatyczny restart.

Dostępność bazy danych po awarii

Rozwiązanie zwiększa dostępność bazy danych IMS po awariach programu wsadowego, zamykając zestaw danych dziennika dla programów IMS Batch DLI/DBB wymagających wycofania zmian i automatycznie wycofując te zmiany w ramach procesu nieprawidłowego zakończenia. Funkcja ta odblokowuje bazy danych i umożliwia dalsze działanie tych baz danych w trybie online.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby poznać szczegółowe wymagania programowe rozwiązania IMS Program Restart Facility for z/OS, skorzystaj z poniższego odsyłacza.

    Wymagania sprzętowe

    Aby poznać szczegółowe wymagania sprzętowe rozwiązania IMS Program Restart Facility for z/OS, skorzystaj z poniższego odsyłacza.