Automatyzacja punktów kontrolnych, wycofywania zmian i restartu zadań IMS Batch

IBM® IMS™ Program Restart Facility for z/OS® automatyzuje obsługę punktów kontrolnych, wycofywanie zmian i restartowanie programów IMS Batch Messaging Programs (BMP) i programów IMS Batch DLI/DBB. Rozwiązanie zarządza wyborem identyfikatora punktu kontrolnego, rozpoznając poprawny zestaw danych dziennika, który ma zostać wykorzystany, i automatycznie tworząc zadanie restartu. Ponadto monitoruje liczbę punktów kontrolnych utworzonych przez aplikacje wsadowe, aby określić, czy w danym okresie utworzono ich zbyt wiele lub zbyt mało. Umożliwia automatyczny i poprawny restart nieprawidłowo zakończonych zadań wsadowych IMS, pozwalając zapobiegać błędom i zwiększyć dostępność systemu IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS

Mniej błędów

Automatycznie rozpoznaje identyfikator najnowszego punktu kontrolnego niezbędny do restartu programu wsadowego, pozwalając wyeliminować wykonywane ręcznie i obarczone dużym ryzykiem błędu procesy oraz zadbać o płynne funkcjonowanie systemów IMS.

Zapobieganie naruszeniom danych

Restart zadania w poprawnym punkcie kontrolnym pozwala zminimalizować ryzyko naruszeń danych, jakie mogą wyniknąć z restartów wykonywanych bez określenia identyfikatora punktu kontrolnego.

Większa dostępność

Mniejsze ryzyko naruszenia danych przekłada się na rzadsze opóźnienia i eliminację przedłużających się okresów niedostępności bazy danych. Rozwiązanie IMS Program Restart Facility for z/OS zwiększa wydajność i niezawodność systemu w przedsiębiorstwie.

Funkcje rozwiązania IMS Program Restart Facility for z/OS

  • Automatyzacja restartu programów BMP
  • Opcje wycofywania zmian i restartowania
  • Tworzenie punktów kontrolnych w programach wsadowych
  • Wycofywanie zmian na żądanie
  • Automatyczne restartowanie programów wsadowych
  • Dostępność bazy danych po awarii