Dowiedz się więcej o IMS Problem Investigator for z/OS

Interaktywne wykrywanie problemów

IMS™ Problem Investigator for z/OS® udostępnia zaawansowane funkcje nawigacji i wszechstronnego formatera rekordów dziennika, dzięki którym analizowanie dzienników jest proste. Sposób wyświetlania informacji można dostosować, stosując dostępne szablony i filtry. Ponadto opcja wyszukiwania sprawia, że docieranie do informacji nie sprawia trudności.

Śledzenie transakcji

Analizowanie problemów jest proste, ponieważ użytkownik może wyświetlić i powiązać ze sobą wszystkie rekordy dzienników, które dotyczą transakcji.

Zstępujące i pogłębione analizy

Użytkownik ma możliwość przeprowadzania analiz zstępujących aż do poziomu pól rekordów dzienników i ma przy tym do dyspozycji wbudowany system pomocy online. Interfejs komend w języku REXX umożliwia przeprowadzanie niestandardowych analiz rekordów dzienników i ich wyodrębnianie.

Formatowanie i prezentowanie pochodzących z różnych źródeł danych dzienników

Rozwiązanie wykorzystuje następujące źródła: 1) zestawy danych IMS Log i IMS Monitor, 2) strumień i wyodrębnione elementy dzienników serwera CQS (Common Queue Server), 3) narzędzie OMEGAMON® ATF, 4) środowiska Db2® i IBM MQ 5) pliki IMS Transaction Index i IMS Connect Transaction Index wygenerowane przez narzędzie IMS Performance Analyzer oraz 6) dane zdarzeń dotyczących rozwiązań IMS Connect and IMS Connect Extensions — przez kronikę IMS Connect Extensions. Użytkownik nie musi mieć szerokiej wiedzy o strukturach danych dzienników, by odnaleźć się w rekordach i transakcjach, analizować je i przeprowadzać dotyczące ich dochodzenia.