Co IMS Problem Investigator for z/OS może zmienić w Twojej firmie

IMS™ Problem Investigator for z/OS® to narzędzie do analizowania dzienników, które ma zastosowanie przy wszystkich zadaniach związanych z określaniem problemów systemu IMS. IMS Problem Investigator sprawia, że przebieg zdarzeń w systemie IMS jest przejrzysty.

IMS Problem Investigator stanowi część pakietu IMS Performance Solution Pack. Pakiet ten łączy w sobie funkcje i możliwości narzędzi IMS Connect Extensions, IMS Performance Analyzer i IMS Problem Investigator. Razem narzędzia te mogą:

  • zwiększyć produktywność analityków
  • poprawić wydajność aplikacji IMS
  • zoptymalizować wykorzystanie zasobów IMS
  • zapewnić większą dostępność systemu
IMS Problem Investigator for z/OS

Szczegółowa analiza transakcji IMS

Rozwiązanie pozwala śledzić cykl życia transakcji IMS i IMS Connect. Użytkownik może między innymi sprawdzić czas transakcji, opóźnienia dotyczące zdarzeń i kody odpowiedzi.

Wykrywanie problemów z bazami danych

Dostęp do newralgicznych danych, np. informacji o osobie, która zaktualizowała bazę, dacie aktualizacji bądź metodach anulowania zmian, pozwala wykrywać problemy dotyczące baz danych systemu ISM.

Większa wydajność

Kompleksowe śledzenie transakcji od ich rozpoczęcia do zakończenia pozwala diagnozować problemy dotyczące zarządzania transakcjami w systemie IMS. IMS Problem Investigator umożliwia ponadto wykrywanie wąskich gardeł.

Większa produktywność

Dzięki szybszemu i niezawodnemu systemowi wykrywania problemów użytkownik działa pewniej. Może też wybierać pliki dzienników, by przetwarzać raporty i wyodrębnione elementy, i błyskawicznie przeprowadzać analizy zstępujące w celu odnalezienia źródła problemu.

Lepsze zrozumienie systemu IMS

Użytkownik może poznać IMS od środka i debugować programy w oparciu o wiedzę zamiast bazować na domysłach.

Informacje w szerszym ujęciu

Na jednym ekranie, korzystając z jednego produktu, możesz odtworzyć cały przebieg transakcji IMS, w tym także zdarzenia dotyczące środowisk Db2® i MQ.

Dowiedz się więcej o IMS Problem Investigator for z/OS

  • Interaktywne wykrywanie problemów
  • Śledzenie transakcji
  • Zstępujące i pogłębione analizy
  • Formatowanie i prezentowanie pochodzących z różnych źródeł danych dzienników