Co IMS Performance Solution Pack może zmienić w Twojej firmie

Rozwiązanie IBM® IMS™ Performance Solution Pack for z/OS® łączy w sobie funkcje i możliwości narzędzi IMS Connect Extensions for z/OS, IMS Performance Analyzer for z/OS i IMS Problem Investigator. Te trzy produkty są ze sobą zintegrowane i umożliwiają kompleksową analizę transakcji w podsystemie IMS. Taki zestaw narzędzi przydatny jest dla analityków baz danych i przyspiesza analizowanie problemów, umożliwia efektywną optymalizację aplikacji korzystających z IMS, sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów IMS i wysokiej dostępności całego systemu.

Wykrywanie problemów z wydajnością

Szybkie wskazanie lub wyeliminowanie IMS Connect jako źródła problemów z wydajnością i określenie, czy problem leży w podsystemie OTMA, MQ, DB2, kolejkach współużytkowanych czy w innych podsystemach.

Precyzyjne lokalizowanie problemów dzięki dziennikom IMS

Automatycznie wybiera i łączy kroniki IMS Connect Extensions z dziennikami IMS, prezentując tylko rekordy z pory, w której wystąpił problem.

Analizy wydajności transakcji

IMS Problem Investigator umożliwia przeglądanie sekcji dziennika IMS, w których występują transakcje o niskiej wydajności, na podstawie indeksów rozliczeniowych generowanych przez IMS Performance Analyzer.

Udoskonalona wydajność IMS

Rozwiązanie przyspiesza analizowanie problemów, umożliwia efektywną optymalizację aplikacji korzystających z IMS, sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów IMS i wysokiej dostępności całego systemu.

Zgodność z warunkami umów SLA

Dbając o optymalną wydajność systemów IMS, można uniknąć naruszeń umów SLA.

Najważniejsze cechy

  • Dynamiczne zarządzanie protokołem TCP/IP
  • Szczegółowe raporty
  • Analizy rekordów i transakcji
  • Zintegrowane wsparcie dla technologii IMS Open Access