Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IMS™ Performance Analyzer for z/OS® udostępnia informacje na temat wydajności systemu IMS, ułatwiając:

  • Monitorowanie
  • Strojenie
  • Zarządzanie poziomami usług
  • Analizowanie trendów
  • Planowanie mocy obliczeniowej

Szczegółowość tych niezmiernie istotnych informacji o wydajności jest zróżnicowana: dostępne są one zarówno w postaci generalnych podsumowań i raportów graficznych, jak i szczegółowych sprawozdań z możliwością poddania głębszej analizie. IMS Performance Analyzer for z/OS zdecydowanie to ułatwia, oferując zaawansowany mechanizm raportowania, który generuje szereg czytelnych, skonsolidowanych raportów. Informacje są prezentowane w elastycznym formacie, dzięki czemu Twoja kadra może z nich natychmiast skorzystać.

IMS Performance Analyzer for z/OS

Pomiar wykorzystania i dostępności zasobów

Obejmuje bazy danych, programy, regiony, bufory i kolejki — czy to kolejki komunikatów, czy inne kolejki wewnętrzne.

Planowanie operacyjnego zarządzania systemem IMS

Umożliwia planowanie reorganizacji bazy danych, monitorowanie poziomu usług, prowadzenie rozliczeń i planowanie mocy obliczeniowej.

Monitorowanie istotnych zdarzeń w systemie

Pozwala unikać zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność i dostępność systemu.

Pogłębione raporty i analizy

Analizuje czas reagowania na transakcje i wpływ IMS Connect na transakcje. Tworzy raporty zawierające istotne informacje o wydajności, zarówno w postaci generalnych podsumowań, jak i szczegółowych sprawozdań z możliwością poddania głębszej analizie.

Cztery powody, by wybrać IMS Performance Analyzer for z/OS

  • Uproszczone tworzenie kompleksowych raportów
  • Raporty o wydajności transakcji i aktywności w systemie IMS
  • Usprawniona analiza problemów
  • Samodzielnie zdefiniowane lub wstępnie opracowane raporty