Dowiedz się więcej o przebiegu reorganizacji bazy danych IMS w trybie online

Kompleksowe rozwiązanie do reorganizacji

IBM® IMS™ Online Reorganization Facility for z/OS® analizuje i konfrontuje strategie zdefiniowane przez użytkownika z rzeczywistymi warunkami zarządzania pamięcią, powiadamiając o przekroczeniu wartości progowych. Rozwiązanie wykrywa problemy, zanim niekorzystnie wpłyną na działanie aplikacji IMS. Pozwala użytkownikowi tworzyć harmonogramy reorganizacji baz danych w trybie online, wstępnie definiując okna, w których ma zostać wykonana. Dzięki temu cały proces wymaga znacznie mniejszej liczby administratorów baz danych i wyraźnie krótszego czasu pracy procesora, podczas gdy sama dostępność bazy danych jest większa.

Weryfikacja

Weryfikacja to pierwsza faza procesu reorganizacji w trybie online. Na tym etapie IMS Online Reorganization Facility for z/OS analizuje, czy baza danych IMS może zostać zreorganizowana. Narzędzie sprawdza jej wersję i poziomy komponentów, dane DBRC i definicje baz danych DBD, instrukcje kontroli narzędzia oraz czy zestawy ukrytych i tymczasowych danych zostały prawidłowo przydzielone. Jeśli faza weryfikacji zakończy się pomyślnie, proces reorganizacji jest kontynuowany.

Kopiowanie

Bazy danych IMS są wstrzymywane na krótką chwilę, aby umożliwić połączenie buforów baz danych z zestawami danych w bazach danych IMS. Dzięki temu najnowsze aktualizacje zostaną uwzględnione w oryginalnych zestawach danych w bazach danych IMS. Następnie oryginalne zestawy danych w bazach danych IMS zostają skopiowane do ukrytych zestawów danych w bazach danych IMS. Po zakończeniu procesu kopiowania następuje kolejna pauza mająca na celu uwzględnienie wszelkich aktualizacji, jakie objęły oryginalne zestawy danych w bazach danych IMS. Aktualizacje te obejmują także ukryte zestawy danych.

Reorganizacja

Po utworzeniu ukrytych zestawów danych w bazach danych IMS zostają one wyjęte przy użyciu narzędzia do wyjmowania i ponownie załadowane za pomocą narzędzia do ładowania. Ewentualnie istniejące dodatkowe indeksy również zostają przekształcane. Wewnętrzne relacje logiczne zostają rozwiązane i zaktualizowane za pomocą narzędzia Prefix Resolution. Obraz zreorganizowanych ukrytych baz danych zostaje skopiowany przy użyciu narzędzia Image Copy — może on zostać sprawdzony pod kątem poprawności wskaźników dzięki narzędziu Pointer Checker.

Przejęcie

Po zakończeniu reorganizowania ukrytych zestawów danych oryginalne zestawy danych w bazach danych IMS zostają zastąpione przez zreorganizowane ukryte zestawy danych w bazach danych IMS. Dane sterujące odtwarzaniem baz danych IMS są o tym powiadamiane dzięki statusowi bazy danych REORG. W przypadku zmiany definicji baz danych IMS DBD rozwiązanie IMS Online Reorganization Facility wykonuje polecenie ACBGEN. Na koniec baza danych IMS zostaje zrestartowana wewnętrznie za pomocą dostępnego w narzędziu polecenia /START, po czym faza przejęcia zostaje zakończona.

Zakończenie

Na tym etapie utworzone zostają końcowe raporty, a ukryte zestawy danych w bazach danych IMS zostają usunięte.