Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM IMS™ Network Compression Facility for z/OS® umożliwia użytkownikom terminala 3270 kompresowanie strumieni danych, a przez to skrócenie czasu odpowiedzi i obniżenie kosztów korzystania z sieci. Oprogramowanie IMS Network Compression Facility wykorzystuje komendy 3270 do kompresowania zbędnych lub nadmiarowych znaków, spacji, definicji pól i innych danych. Narzędzie to nie wprowadza zmian w ekranach użytkownika, a korzystanie z niego nie wymaga modyfikowania aplikacji.

Mniejszy ruch w obrębie sieci

Korzystając z możliwości przesyłania wszystkich rodzajów danych wyjściowych do terminala 3270 przy użyciu standardowego protokołu strumieni danych 3270, można ograniczyć ilość danych przesyłanych z systemu IMS do terminali użytkowników.

Ograniczenie nadmiarowości procesów

Nowe opcje kompresji strumieni danych 3270 i powtarzających się znaków (nie tylko spacji, znaków null, gwiazdek i łączników) umożliwiają wyeliminowanie nadmiarowych komend SBA (Set Buffer Address).

Większa elastyczność pracy

Użytkownik może korzystać z zapytań przesyłanych między systemami MVS oraz z aktualizacji wprowadzanych w informacjach dotyczących narzędzia Network Compression Facility i w jego opcjach, a także dynamicznie zmieniać te opcje za pośrednictwem interfejsu ISPF.