Jak działa IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Lepsza integracja zasobów

Po wczytaniu do bazy danych IMS zestawu definicji baz danych, a następnie uzyskaniu do niej dostępu za pośrednictwem innego zestawu definicji baz danych mogą wystąpić problemy skutkujące dezintegracją danych. Narzędzie IMS™ Library Integrity Utilities for z/OS® wykrywa takie problemy, zanim eskalują i zaczną poważnie zagrażać spójności danych w produkcyjnych bazach danych IMS. Niniejsze narzędzie zapobiega problemom dotyczącym wsadowych i sieciowych aplikacji IMS poprzez weryfikowanie bloków sterujących IMS w trakcie autoryzacji bazy danych.

Większa spójność zasobów w bibliotekach

Dzięki IMS Library Integrity Utilities zasoby IMS DBD (bazodanowe) i PSB (aplikacyjne) pozostają spójne pomiędzy kluczowymi bibliotekami. Narzędzie pomaga zadbać, by po utworzeniu bibliotek DBD i PSB w bazie danych istniały relacje i definicje. Rozwiązanie oferuje specjalne funkcje zapewniające spójność biblioteki IMS ACB i eliminujące ewentualne problemy jej dotyczące. Sprawdza, czy wszystkie elementy biblioteki ACB utworzono na podstawie tej samej wersji IMS. Ponadto może utworzyć bibliotekę IMS ACB na podstawie bloków sterujących IMS DBD i PSB.

Sprawdzanie spójności bazy danych i aplikacji

IMS Library Integrity Utilities weryfikuje spójność zasobów bazodanowych i aplikacyjnych IMS z wielu bibliotek. Narzędzie sprawdza do dziesięciu bibliotek naraz w celu zapewnienia spójności między definicjami IMS DBD, PSB i ACB oraz rekordami IMS DBRC DB i DSG w zestawach danych RECON. Ponadto narzędzie porównuje bloki sterujące IMS DBD i PSB o tych samych bądź różnych nazwach, które znajdują się w tych samych lub różnych bibliotekach.

Konwersja bloków sterujących z i do instrukcji kontroli narzędzia

IMS Library Integrity Utilities umożliwia konwersję bloków sterujących IMS DBD, PSB, MFS i ACB z powrotem do pierwotnych instrukcji kontroli narzędzia. Funkcja ta jest wyjątkowo przydatna zwłaszcza wtedy, gdy nie można znaleźć oryginalnych bibliotek źródła, podczas gdy definicje muszą zostać zmienione. Opisywane narzędzie pozwala użytkownikowi porównywać definicje ekranów terminalowych IMS Message Format Service (MFS) znajdujące się w tych samych lub różnych bibliotekach IMS MFS.

Raporty, które ułatwiają zarządzanie bazami danych i aplikacjami IMS

IMS Library Integrity Utilities może służyć do tworzenia wielu raportów ułatwiających administratorom baz danych IMS zarządzanie bibliotekami IMS DBD, PSB, ACB i MFS, zestawem danych IMS DBRC RECON oraz katalogiem IMS. Raporty obejmują szczegółowe odwzorowanie definicji IMS DBD, PSB i ACB — jak również raporty macierzy porównujące różne bazy danych i aplikacje. Dostępne są także raporty podsumowujące treści zawarte we wszystkich zestawach danych bibliotek IMS DBD, PSB i ACB.

Graficzny interfejs użytkownika

Po zainstalowaniu rozszerzenia IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer w rozwiązaniu IBM Management Console użytkownik zyskuje widok graficzny struktur baz danych i aplikacji IMS. Może przeglądać źródło bibliotek IMS DBD i PSB, podobnie jak relacje między bibliotekami IMS DBD i logicznymi DBD, a także między bibliotekami DBD i PSB.