Co IMS Library Integrity Utilities for z/OS może zmienić w Twojej firmie

IMS™ Library Integrity Utilities for z/OS® pomaga sprawdzać poprawność, porównywać, odwzorowywać, odzyskiwać i regenerować biblioteki IMS oraz generować dotyczące ich raporty. Dba, aby biblioteki ACB (Application Control Block), DBD (Data Base Definition), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Services) zachowywały należyty poziom spójności i integracji.

IMS Library Integrity Utilities for z/OS odwzorowuje i porównuje bazodanowe bloki sterujące w tych bibliotekach, a także odtwarza elementy źródłowe ze skompilowanych bloków sterujących. Rozwiązanie oferuje także rozbudowany graficzny interfejs użytkownika prezentujący relacje między bazą danych IMS a definicjami w programie.

IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Zero uszkodzeń bazy danych

Unikanie uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowością opisów baz danych (DBD).

Zapewnienie obecności definicji

Zapewnienie obecności w podsystemie IMS wszystkich definicji niezbędnych do działania bazy danych.

Porównywanie elementów odpowiednich bibliotek

Porównywanie elementów odpowiednich bibliotek i tworzenie raportów na temat występujących między nimi różnic.

Odzyskiwanie newralgicznych informacji

Regenerowanie i odtwarzanie instrukcji kontroli źródła dla elementów biblioteki.

W formie graficznej

Przeglądanie i edytowanie elementów z biblioteki w postaci graficznej.

Szybsze działanie

Zastąpienie standardowego w IMS programu narzędziowego dla biblioteki Application Control Block (ACB) przez szybszy mechanizm generowania.

Jak działa IMS Library Integrity Utilities for z/OS

  • Lepsza integracja zasobów
  • Większa spójność zasobów w bibliotekach
  • Sprawdzanie spójności bazy danych i aplikacji
  • Konwersja bloków sterujących z i do instrukcji kontroli narzędzia
  • Raporty, które ułatwiają zarządzanie bazami danych i aplikacjami IMS
  • Graficzny interfejs użytkownika