Dowiedz się więcej o IMS Index Builder for z/OS

Minimalizacja opóźnień i maksymalizacja dostępności

IMS™ Index Builder for z/OS® zaprojektowano z myślą o wysokiej wydajności. Rozwiązanie skraca czas oczekiwania na utworzenie jednego lub kilku indeksów, a także maksymalizuje dostępność bazy danych, co jest szczególnie ważne w przypadku coraz krótszych okien na przetwarzanie wsadowe i konserwację. IMS Index Builder wydaje polecenia IMS wewnętrznie, umożliwiając przełączenie baz danych w tryb online i offline w celu ograniczenia czasu, jaki pochłania konieczność sprawdzenia dostępności aktualizacji podczas odbudowywania indeksów IMS.

Szybsze działanie dzięki równoległemu wykonywaniu procesów

IMS Index Builder wykorzystuje wiele równolegle działających algorytmów sortowania, w tym sortowania buforowanego mającego ograniczyć aktywność we/wy i udoskonalić wydajność. W czasie sortowania IMS Index Builder wykorzystuje techniki rozsiewania, aby podzielić proces sortowania na realizowane równolegle etapy. Ponadto podczas wczytywania wielu indeksów do pojedynczej, fizycznej bazy danych IMS wykorzystuje techniki wczytywania równoległego. Dzięki tym zaawansowanym algorytmom odbudowa indeksu IMS trwa krócej niż proces kopiowania obrazu i odtwarzania indeksu IMS.

Obsługa różnych typów baz danych

IMS Index Builder obsługuje w pełni funkcjonalne, niepoddane partycjonowaniu bazy danych, jak również podzielone na partycje duże bazy danych o wysokiej dostępności (HALDB). W przypadku wszystkich obsługiwanych hierarchicznych baz danych z bezpośrednim dostępem (HD) oraz baz danych HISAM rozwiązanie skanuje istniejące, fizyczne bazy danych, tworząc główne i dodatkowe indeksy. Dla baz, których nie podzielono na partycje, tworzy co najmniej jedną bazę danych na dodatkowe indeksy. Ponadto tworzy indeksy dla baz danych HDAM, HIDAM, HISAM, PHDAM i PHIDAM.

Integracja z wieloma procesami administracyjnymi bazy danych IMS

Po reorganizacji lub odtworzeniu bazy danych IMS rozwiązanie IMS Index Builder ma za zadanie odbudować indeksy. Dzięki integracji z produktem IMS High Performance Prefix Resolution może wydobyć dane niezbędne do rozstrzygnięcia przedrostków bazy danych IMS w celu logicznego powiązania. Produkt wchodzi w skład trzech rozwiązań IBM dla podsystemu IMS: IMS Database Solution Pack, IMS Database Utility Solution i IMS Recovery Solution Pack.

Raporty statystyczne i funkcje sortowania

IMS Index Builder generuje raporty statystyczne przechowywane w repozytorium IMS Tool Knowledge Base (ITKB) w celu zapewnienia scentralizowanego dostępu do nich i możliwości przeprowadzania historycznej analizy. Generuje instrukcje sterujące sortowaniem i komunikuje się wewnętrznie z produktem sortującym dostarczonym przez użytkownika. W przypadku zastosowania sortowania buforowanego pozwala oszacować rozmiar pliku sortowania.

Rozbudowana architektura i zaawansowane komponenty

W skład rozwiązania IMS Index Builder wchodzi sterownik i grupa wspólnych usług. Sterownik jest wywoływany przez program wykonywalny kroku pracy, który inicjuje główną przestrzeń adresową (MAS — Master Address Space), analizuje dane wejściowe, przetwarza tabele sterujące bazami danych i dołącza wspólne usługi. W fazie końcowej inicjowanych jest wiele podrzędnych przestrzeni adresowych (SAS — Subordinate Address Spaces) w celu równoczesnego przeprowadzenia operacji skanowania i sortowania, indeksy zostają wczytane, a proces rejestracji DBRC — zakończony.