Dowiedz się więcej o IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Jak to działa

IBM® IMS™ High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS® rozstrzyga i aktualizuje przedrostki bazy danych IMS, od których zależą logiczne powiązania w bazie danych IMS. Zadania te wykonują funkcje IMS Prefix Resolution i IMS Prefix Update. IMS Prefix Resolution natychmiast tworzy zestaw danych do rozstrzygania wskaźników logicznych relacji zdefiniowanych dla bazy danych IMS.

Integracja z IMS Index Builder

Rozwiązanie IMS HP Prefix Resolution jest zintegrowane z produktem IMS Index Builder, dzięki czemu rozstrzyga także wskaźniki dodatkowych indeksów. IMS HP Prefix Resolution wykorzystuje szereg wyspecjalizowanych plików roboczych, które mają wyeliminować aktywność we/wy i ograniczyć przydział zestawów danych — tak aby zwiększyć wydajność rozstrzygania przedrostków bazy danych IMS. Ponadto tworzy raporty na temat przeprowadzonych działań, które są przechowywane w repozytorium IMS Tools Knowledge Base Repository.

IMS Prefix Update

IMS Prefix Update aktualizuje przedrostki bazy danych IMS, które zależą od obciążenia bazy danych, reorganizacji bazy danych bądź też obu tych czynników. Może działać autonomicznie lub we współpracy z produktem IMS HP Prefix Resolution. Dostępny jest także specjalny proces obsługi buforów, który zwiększa wydajność funkcji IMS Prefix Update. Jeśli bazę danych IMS zarejestrowano w systemie Database Recovery Control (DBRC), funkcja IMS Prefix Update wygeneruje powiadomienia DBRC Reorganization informujące o aktualizacji bazy danych IMS.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

IMS HP Prefix Resolution pozwala realizować zadania zdecydowanie łatwiej i szybciej dzięki uproszczeniu poszczególnych etapów i wyeliminowaniu konieczności angażowania najbardziej wyspecjalizowanego personelu. Zaawansowane funkcje IMS HP Prefix Resolution usprawniają i przyspieszają pracę administratorów baz danych, a także zwiększają dostępność systemu i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.