Co IMS High Performance Prefix Resolution może zmienić w Twojej firmie

IBM® IMS™ High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS® w ramach jednego etapu rozstrzyga i aktualizuje przedrostki bazy danych IMS, od których zależą jej logiczne powiązania. Tworzy zestaw danych do rozstrzygania wskaźników logicznych relacji zdefiniowanych w bazie danych. Funkcja Prefix Update aktualizuje przedrostek każdego segmentu, o którego przedrostku decyduje obciążenie bazy danych, jej reorganizacja bądź też oba te procesy.

Narzędzie usprawnia zarządzanie bazami danych, upraszczając zadania związane z rozstrzyganiem przedrostków i przeprowadzaniem ich aktualizacji. Przyspiesza reorganizowanie i skraca czas przetwarzania przez procesor CPU, szybko rozstrzygając wskaźniki logicznie powiązanych baz danych, ograniczając przy tym wykorzystanie zasobów.

IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Rozstrzyga relacje między wskaźnikami

Rozstrzyga relacje między wskaźnikami tak, by po wczytaniu i reorganizacji logicznie powiązane bazy danych były gotowe do wykorzystania w procesie produkcji.

Scala etapy, zwiększając efektywność

Rozstrzyga i aktualizuje przedrostki w ramach jednego zlecenia.

Eliminuje etapy pośrednie

Usługa transferu danych HPPRPIPE eliminuje konieczność korzystania z pośrednich roboczych zestawów danych, a także zmniejsza czasochłonność całego przedsięwzięcia i zużycie zasobów.

Ogranicza zapotrzebowanie na pamięć taśmową i DASD

Eliminuje konieczność korzystania z pośrednich roboczych zestawów danych DFSURWF2 i DFSURWF3, ograniczając zapotrzebowanie na pamięć taśmową i alokację pamięci masowej z dostępem bezpośrednim (DASD).

Zmniejsza wymagania

Ogranicza wiążące się z rozstrzyganiem i aktualizowaniem przedrostków wymogi w zakresie aktywności we/wy, zapotrzebowania na pamięć taśmową czy urządzenia DASD.