Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Narzędzia IBM® IMS™ High Performance System Generation Tools for z/OS® umożliwiają szybkie aktualizowanie definicji zasobów generowania systemu IMS bez jego ponownego uruchamiania. Użytkownik może sporządzić listę wpisów aktualizujących zasoby, zweryfikować je i zainstalować bez powodowania przestojów, utrudniania toczących się prac i używania komend zmian w trybie online. Aby rozwiązanie zaczęło usprawniać przepływ pracy podczas wprowadzania zmian, wystarczy je tylko zainstalować.
IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Różnorodne narzędzia do wykorzystania w środowisku roboczym

Rozwiązanie oferuje następujące narzędzia do zarządzania środowiskiem generowania systemu: Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone i SYSGEN Compare.

Wydajniejsze wprowadzanie zmian

Możesz szybciej realizować procesy generowania IMS w celu wprowadzania zmian w zasobach aplikacyjnych (transakcjach, programach, bazach danych i kodach tras) w ramach jednoetapowego zadania wsadowego lub w trybie online, zmniejszając obciążenie procesora.

Tworzenie konfiguracji generowania systemów IMSplex

Użytkownik może modyfikować mechanizmy zabezpieczające IMS SMU, w tym nazwy AGN, funkcje uwierzytelniania komend transakcji i zabezpieczenia terminala.