Jak działa IMS High Performance Image Copy

Przegląd

IBM® IMS™ High Performance (HP) Image Copy for z/OS® tworzy kopie obrazów, które stanowią jeden z głównych zasobów uczestniczących w odzyskiwaniu baz danych IMS. Produkt obsługuje wiele różnych typów kopii obrazów, a także rozwiązania IBM® i innych firm do szybkiej replikacji danych. Współpracuje z procesorem poleceń IMS, dzięki czemu eliminuje konieczność zatrzymywania i restartowania bazy danych IMS. Oprócz kopiowania obrazu bazy danych IMS produkt IMS HP Image Copy umożliwia tworzenie kopii zestawów danych przechowywanych w bazie IMS.

Wsadowe i współbieżne tworzenie kopii zapasowych baz IMS

IMS HP Image Copy umożliwia „wsadowe” i „współbieżne” tworzenie kopii obrazów. Wsadowe wykonanie kopii obrazu odbywa się po przełączeniu bazy danych IMS w tryb bez połączenia za pomocą polecenia /DBR lub /DBD albo w tryb online za pomocą polecenia IMS DB QUIESCE. Podczas współbieżnego kopiowania obrazów baza danych IMS nadal może być aktualizowana. Współbieżne wykonanie kopii obrazu wymaga do odtworzenia zarchiwizowanych dzienników zestawów danych IMS, ponieważ w trakcie kopiowania obrazu mogły mieć miejsce aktualizacje.

Szybka replikacja

IMS HP Image Copy współpracuje ze służącymi do szybkiej replikacji procesorami pamięci masowej IBM, EMC i Hitachi. Narzędzie wykorzystuje technologię IBM FlashCopy® w przypadku rozwiązań IBM, produkt EMC TimeFinder przy wyborze procesorów EMC oraz emulowaną przez oprogramowanie Hitachi Emulation technologię FlashCopy do obsługi rozwiązań Hitachi. Procesory pamięci masowej umożliwiają szybkie wykonanie kopii obrazu, pozwalając zarządzać procesem kopiowania danych na poziomie procesora pamięci masowej.

Raporty statystyczne

Podczas wykonywania kopii zapasowej obrazu IMS HP Image Copy generuje raporty podsumowujące cały proces. Raporty te rejestrują utworzone kopie obrazów i są przechowywane w repozytorium IMS Tool Knowledge Base (ITKB) w celu zapewnienia scentralizowanego dostępu do nich i możliwości przeprowadzania historycznej analizy.