Dowiedz się więcej o IMS HALDB Toolkit for z/OS

Dlaczego warto wybrać IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS?

IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS® powoduje, że osoby odpowiedzialne za obsługę aplikacji nie muszą posiadać wielu specjalistycznych umiejętności i wykonują swoją pracę szybciej. Oferowany zestaw narzędzi udostępnia mechanizmy do utrzymywania, modelowania i analizowania baz danych IMS HALDB. Ułatwia także zapewnianie całodobowego dostępu do danych przez siedem dni w tygodniu. Zawarte w zestawie funkcje obsługi aplikacji umożliwiają lepsze wykorzystanie środowiska HALDB. Ponadto obejmuje on narzędzia systemowe, które pomagają w zwiększeniu łatwości serwisowania baz danych HALDB.

Przekształcanie w bazy danych IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit może przeprowadzić migrację bazy danych IMS Full Function do bazy danych IMS HALDB. W pierwszej kolejności przeprowadza symulację konwersji. Umożliwia to sprawdzenie, czy ustawienia konfiguracji partycji IMS HALDB są odpowiednie dla aktualnej bazy danych IMS Full Function. Następnie rozwiązanie dokonuje właściwej konwersji bazy danych IMS Full Function, przekształcając ją w bazę danych IMS HALDB. Procedura ta składa się z jednego etapu i odbywa się w trybie wsadowym. Wszystkie pomniejsze kroki konieczne do realizacji tego procesu są generowane przez interfejs ISPF.

Utrzymywanie baz danych IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit umożliwia administratorom baz danych IMS konsolidowanie lub dzielenie partycji, które przejawiają objawy wzrostu lub spadku ilości danych. Przed wprowadzeniem zmian w badzie danych IMS HALDB administratorzy mogą przeprowadzić symulację ponownego partycjonowania, tak by upewnić się, że nowe ustawienia partycji są poprawne. W kolejnym etapie administratorzy baz danych IMS mogą określać wartości progowe, których przekroczenie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konserwacji bazy danych IMS HALDB.

Zwiększanie wydajności

IMS HALDB Toolkit zwiększa wydajność baz danych IMS HALDB. Widać to na przykład wtedy, gdy po przeprowadzeniu reorganizacji głównej bazy danych IMS HALDB wszystkie wskaźniki indeksów podrzędnych wymagają naprawienia. W systemie IMS naprawa odbywa się samoczynnie w chwili pierwszego użycia takiego indeksu. Ponieważ taka samonaprawa może jednak negatywnie wpłynąć na wydajność systemu w okresach szczytowego obciążenia, oferowany przez nas zestaw narzędzi obejmuje mechanizm pozwalający na naprawianie indeksów podrzędnych w trybie bez połączenia (offline).

Konwersja baz danych

IMS HALDB Toolkit służy również do przekształcania baz danych IMS, których partycjonowania mogą dokonywać użytkownicy, w bazy danych IMS HALDB. W wypadku istnienia wielu identycznych baz danych z różnymi zakresami kluczy zestaw narzędzi przekształca takie bazy danych w bazy danych IMS HALDB i konsoliduje dane, tworząc jedną bazę danych IMS HALDB. Jest to pomocne, gdy użytkownik potrzebuje indeksów drugorzędnych, ale nie może z nich korzystać z powodu rozdzielenia danych między wiele baz.

Obsługa mechanizmu IMS Database Recovery Control (DBRC)

IMS HALDB Toolkit oferuje specjalne funkcje do obsługi mechanizmu IMS DBRC. Umożliwia na przykład klonowanie lub replikowanie definicji DBRC bazy danych IMS HALDB z jednego zestawu danych RECON systemu IMS do innego zestawu takich danych. Pozwala także na zmienianie nazwy kwalifikatora wyższego poziomu zestawu danych w trakcie procesu replikacji. Zestaw narzędzi umożliwia ponadto przydzielenie lub skopiowanie zestawu produkcyjnych baz danych IMS HALDB z jednego systemu IMS do innego.