Wyróżnione funkcje

Autonomics Director

Zawarty w pakiecie program Autonomics Director for z/OS® ułatwia utrzymywanie odpowiedniego stanu i właściwej wydajności systemu IMS™, automatyzując powtarzalne zadania związane z monitorowaniem i konserwacją baz danych. Program ten zwiększa wydajność Twojego środowiska IMS, automatycznie wykrywając w nim bazy danych i istniejące grupy baz danych oraz inicjując analizowanie baz danych w oparciu o informacje o ich stanie. Ponadto rozwiązanie pozwala unikać przeciążeń i umożliwia korzystanie z mechanizmów automatycznego przełączania awaryjnego syspleksu IMS oraz zarządzania obciążeniami.

IMS Database Repair Facility

Szybszy przebieg napraw pozwala zwiększyć integralność i dostępność baz danych IMS zorganizowanych przy użyciu systemu VSAM lub OSAM. Interaktywne funkcje rozwiązania IMS Database Repair Facility umożliwiają błyskawiczne naprawianie błędów dotyczących wskaźników i danych, dzięki czemu dotknięta takim problemem baza danych musi zostać wyłączona tylko na chwilę.

IMS Fast Path Advanced Tool

To zintegrowane narzędzie oferuje funkcje, które znacząco poprawiają wydajność przetwarzania i redukują czas przebiegu operacji oraz ilość zasobów przez nie wykorzystywanych. IMS Fast Path Advanced Tool umożliwia jednoetapowe i współbieżne wyjmowanie, przeładowywanie, reorganizowanie, restrukturyzowanie i analizowanie obszarów DEDB, korzystanie z funkcji wydruków DMAC i wyodrębnianie wielu obszarów DEDB bez oddziaływania na wszystkie obszary bazy danych.

IMS Fast Path Basic Tools

Bazy danych DEDB można teraz analizować, utrzymywać, dostrajać i przenosić bez korzystania ze środowiska online systemu IMS. Wszechstronne narzędzia, takie jak DEDB Pointer Checker, DEDB Tuning Aid i DEDB Unload/Reload, oferują liczne funkcje, w tym m.in. możliwość weryfikowania integralności baz danych oraz generowania ogólnych i szczegółowych raportów analitycznych, które usprawniają zarządzanie bazami danych, ich utrzymywanie, a także dostrajanie ich wydajności.

IMS Fast Path Online Tools

Narzędzia IMS Fast Path Online Tools, w tym Online Pointer Checker, Online Data Extract, Online Area Extender, Online Expert Reorganization i Online DMAC Print, ułatwiają utrzymywanie wydajności bazy danych IMS i zarządzanie nią. Z funkcji tych można korzystać bez konieczności zamykania bazy danych IMS.

IMS High Performance Image Copy

Zaawansowane technologie kopiowania przyspieszają tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych zestawów danych przechowanych w bazach i poszerzają możliwości systemu IMS. Mechanizmy te mogą automatycznie przełączać bazę danych w tryb bez połączenia przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i restartować bazę po zakończeniu procesu. Możliwość umieszczenia więcej niż jednej kopii obrazu na tej samej taśmie ogranicza liczbę używanych taśm. Kopie zapasowe obrazów są tworzone w trakcie działania różnych narzędzi reorganizacyjnych, co pozwala na użycie bazy danych natychmiast po zakończeniu reorganizacji.

IMS Library Integrity Utility

IMS Library Integrity Utility pozwala na uniknięcie nieprawidłowego wykorzystania w środowisku produkcyjnym bibliotek IMS, które są potrzebne do realizacji określonych procesów, umożliwiając ich weryfikowanie, porównywanie, odwzorowywanie i odzyskiwanie, a także generowanie dotyczących ich raportów. Do obsługiwanych bibliotek należą: ACB (Application Control Block), DBD (Data Base Definition), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Services). Z oferowanych narzędzi należy korzystać podczas konserwowania baz danych lub przeprowadzania migracji.

IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS

IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS upraszcza zarządzanie złożonymi środowiskami systemowymi i poszerza możliwości oferowanego rozwiązania. Konsola ta oferuje pojedynczy interfejs, który konsoliduje informacje z systemów IBM IMS oraz IBM Db2 for z/OS i jest dostępny za pośrednictwem standardowej przeglądarki WWW.