Korzyści płynące z rozwiązania IMS ETO Support for z/OS

Uproszczone zarządzanie systemem

IBM® IMS™ Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS® upraszcza zarządzanie środowiskami IMS ETO. Choć rozwiązanie obsługuje wszystkie typy terminali IMS, umożliwia także dostosowanie ekranów logowania i wylogowania, jak również wyświetlanie komunikatów o błędach podczas logowania. Ponadto rejestruje informacje o istotnych błędach, korzystając z dziennika rekordów IMS. Rozwiązanie IMS ETO Support śledzi wszystkie definicje systemu IMS ETO i umożliwia ich odświeżenie bez konieczności restartowania systemu IMS.

Ulepszone logowanie i wylogowanie

IMS ETO Support oferuje wyjątkowe możliwości logowania do systemu ETO i wylogowania z niego. Przykładowo, produkt pozwala każdemu typowi urządzenia (SLU1, SLU2, SLUP i ISC) na przejście bezpośrednio do trybu testowego MFS zaraz po pomyślnym zalogowaniu do systemu ETO. Rozwiązanie może usuwać konwersacje w systemie IMS, resetować status terminala i usuwać istniejące komunikaty z kolejki w trakcie wylogowywania z systemu ETO, co zapobiega występowaniu błędów podczas kolejnego logowania do systemu ETO.

Możliwość tworzenia i odświeżania programów użytkownika w systemie ETO

Funkcja IMS ETO umożliwia użytkownikom dostosowywanie definicji terminala i użytkowników przy użyciu różnych programów użytkownika. Programy te muszą być napisane w języku asemblera, co może stanowić dla klientów pewną trudność. Dlatego rozwiązanie IMS ETO pozwala tworzyć programy użytkownika za pomocą parametryzacji słów kluczowych, zdejmując z barków klientów konieczność programowania w języku asemblera. Użytkownik może zdefiniować wiele logicznych terminali (LTERM) dla tego samego użytkownika, ustawić wartości automatycznego wylogowania, a także zdefiniować nazwy logicznych terminali dla sesji klienta OTMA.

Zaawansowane zabezpieczenia obejmujące użytkowników i terminale

Rozwiązanie IMS ETO Support udostępnia bezpieczne polecenia IMS oparte na słowach kluczowych. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, wykorzystując klasę IBM RACF CIMS, program użytkownika IMS Command Authorization lub specjalne profile bezpieczeństwa IMS ETO Support. Ponadto pozwala na ograniczanie dostępu użytkownika i terminalu poprzez umożliwienie go tylko w określonych porach.