Co IMS ETO Support for z/OS może zmienić w Twojej firmie

IBM® IMS™ Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS® umożliwia opartym na protokole VTAM terminalom zalogowanie do systemu IMS Transactional Manager (IMS TM) — nawet jeśli nie zostały one określone podczas procesu definiowania systemu IMS. Bez rozwiązania IMS ETO Support dodawanie, usuwanie lub zmienianie terminali zdefiniowanych w systemie IMS TM wymaga wyłączenia działającego w trybie online systemu w celu wdrożenia zmian.

IMS ETO Support pozwala zarządzać wszystkimi ustawieniami IMS ETO, wybierać opcje globalne i nadpisywać opcje zdefiniowane dla poszczególnych użytkowników i terminali. Na przykład ustawić globalne opcje obejmujące całą społeczność użytkowników i obejść opcje związane z określonymi terminalami czy identyfikatorami użytkownika.

IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Większa dostępność systemów

Skraca czas zaplanowanego przestoju związanego z dodawaniem lub usuwaniem terminali opartych na protokole VTAM.

Szybszy dostęp użytkowników do systemu

Użytkownicy mogą nawiązać sesję IMS z poziomu dowolnego opartego na protokole VTAM terminalu w sieci.

Większe bezpieczeństwo systemu IMS

Kojarzy komunikaty z użytkownikami, a nie terminalami.

Mniejsza liczba makr

Zmniejsza liczbę makr niezbędnych do zdefiniowania sieci terminalu, co przekłada się na skrócony czas definiowania systemu i mniejsze zapotrzebowanie na pamięć masową.

Szybsze tworzenie punktów kontrolnych i restartowanie

W przypadku struktur terminali i użytkowników w systemie ETO zasoby nie są przydzielane do czasu wystąpienia zapotrzebowania na nie. A gdy nie są dłużej potrzebne, zostają usunięte.

Uproszczona obsługa serwisowa

Do obsługi definicji statycznych terminali potrzeba mniej wykwalifikowanych programistów systemowych.

Korzyści płynące z rozwiązania IMS ETO Support for z/OS

  • Uproszczone zarządzanie systemem
  • Ulepszone logowanie i wylogowanie
  • Możliwość tworzenia i odświeżania programów użytkownika w systemie ETO
  • Zaawansowane zabezpieczenia obejmujące użytkowników i terminale