Komponenty pakietu IMS Enterprise Suite

IMS Explorer for Development (IMS Explorer)

Upraszcza zadania związane z tworzeniem aplikacji IMS, wykorzystując narzędzie graficzne oparte na technologii Eclipse. Narzędzie IMS Explorer służy do wyświetlania i edytowania baz danych, segmentów, pól i innych obiektów systemu IMS. Udostępniane za pośrednictwem platformy IBM Explorer for z/OS Aqua rozwiązanie IMS Explorer można zintegrować z innymi produktami wykorzystującymi technologię Eclipse, tak by razem ułatwiały tworzenie aplikacji. IMS Explorer można pobrać i zainstalować, korzystając ze strony z narzędziami programistycznymi mainframe.

IMS Data Provider for Microsoft .NET

Umożliwia korzystanie z danych IMS z aplikacji .NET przy użyciu standardowych zapytań SQL. Zapewnia niezwykle szybki i bezpieczny dostęp do danych IMS, upraszczając przy tym tworzenie aplikacji Microsoft .NET (np. środowisk C# i Visual Basic) korzystających z systemu IMS. Aby przejść do strony pakietu IMS Enterprise Suite i pobrać narzędzie IMS Data Provider for Microsoft .NET, kliknij odsyłacz umieszczony poniżej.

IMS SOAP Gateway

Pozwala na pełniejsze wykorzystanie zaufanych zasobów aplikacji IMS w środowisku SOA, nie wymagając przy tym zmian w logice biznesowej. Dzięki SOAP Gateway aplikacje IMS mogą wywoływać usługi sieciowe lub same być przez nie wywoływane niezależnie od platformy, środowiska, języka czy modelu programowania. Narzędzie IMS SOAP Gateway działa w systemie z/OS i można je zamówić za pośrednictwem serwisu Shopz (PID 5655-TDA).

IMS Connect API for Java

Zwiększa łączność między platformami rozproszonymi a systemem IMS, upraszczając proces tworzenia aplikacji w przypadku autonomicznych, pisanych przez użytkowników aplikacji klienckich IMS Connect. Zamów produkt IMS Connect API for Java, korzystając z serwisu Shopz (PID 5655-TDA), lub kliknij umieszczony poniżej odsyłacz, by pobrać ze strony pakietu IMS Enterprise Suite jego wersję dla środowisk rozproszonych.