Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IMS™ Enterprise Suite zapewnia intuicyjne, zestandaryzowane interfejsy, upraszcza proces generowania metadanych systemu IMS, ułatwia tworzenie aplikacji i zwiększa dostępność systemu IMS. Jednym z kluczowych komponentów pakietu jest narzędzie IMS Explorer for Development (IMS Explorer), które przyspiesza programowanie aplikacji IMS i wykonywanie zadań na definicjach baz danych. Rozwiązanie IMS Explorer zostało zaktualizowane w wersji 3.3 pakietu IMS Enterprise Suite tak, by umożliwiało międzyproduktową integrację z innymi narzędziami Eclipse 4.6 Neon i upraszczało tworzenie, testowanie, debugowanie i wdrażanie aplikacji. Dla klientów korzystających z systemu IMS pakiet IMS Enterprise Suite jest dostępny bezpłatnie.
IMS Enterprise Suite

Jeden interfejs GUI

Zunifikowane interfejsy różnych funkcji.

Wieloplatformowość

Działa zarówno na systemach z/OS, jak i na systemach rozproszonych.

Uniwersalność

Umożliwia tworzenie aplikacji, kierowanie zapytań do baz danych i korzystanie z wielu innych funkcji.

Komponenty pakietu IMS Enterprise Suite

  • IMS Explorer for Development (IMS Explorer)
  • IMS Data Provider for Microsoft .NET
  • IMS SOAP Gateway
  • IMS Connect API for Java