Co rozwiązanie IMS DEDB Fast Recovery może zmienić w Twojej firmie

IBM® IMS™ DEDB Fast Recovery for z/OS® utrzymuje integralność zawartości baz danych IMS i skraca czas potrzebny do odtworzenia baz danych DEDB po wystąpieniu awarii wymagającej przeprowadzenia nagłego restartu systemu IMS. Pozwala na szybkie przeprowadzenie nieplanowanego zimnego startu systemu IMS i jednoczesne utrzymywanie integralności baz danych systemu IMS po jego awarii. IMS DEDB Fast Recovery koryguje zestawy danych dzienników online (OLDS — online log data sets) i odtwarza bazy DEDB, które były aktywne w momencie awarii systemu IMS. Generuje też zadania JCL programu MSDB Dump Recovery, które muszą być przetworzone przed zimnym startem systemu IMS w celu odtworzenia baz danych MSDB (main storage database), a w razie potrzeby aktualizuje zestawy danych RECON IMS Database Recovery Control (DBRC).
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

Utrzymanie integralności danych

Narzędzia IMS DEDB Fast Recovery pozwalają na skuteczniejsze zapewnianie i utrzymywanie integralności danych w bazach danych IMS.

Szybsze odtwarzanie baz DEDB

Z pomocą IMS DEDB zawartość baz danych DEDB po awarii systemu IMS wymagającej przeprowadzenia nagłego restartu można odtworzyć szybciej niż w wypadku zastosowania tradycyjnych rozwiązań.

Skrócenie czasu odtwarzania dzięki wykorzystaniu raportów

Dostępne procedury i raporty ułatwiają administratorom systemów realizowanie procesów koniecznych przed przeprowadzeniem zimnego startu systemu IMS i po nim.

Najważniejsze cechy

  • Poprawianie zestawów danych dzienników online
  • Odtwarzanie baz DEDB
  • Odtwarzanie bazy danych MSDB
  • Aktualizacja i konserwacja zestawów danych