Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Produkt IBM® IMS™ Database Value Unit Edition (IMS DB VUE), oparty na rozwiązaniu IBM IMS 15, to środowisko bazodanowe dostosowane do obsługi zakwalifikowanych obciążeń. Oferowane z opłatą jednorazową środowisko IMS DB VUE ekonomicznie wspiera rozwój przedsiębiorstwa. Rozwiązanie IMS DB VUE obsługuje wyłącznie nowe aplikacje lub obciążenia na platformie IBM Z® systems, które zostały wdrożone w partycjach logicznych (LPAR) kwalifikujących się do metryki Z systems New Application License Charge (zNALC).
IMS Database Value Unit Edition

Rozbudowa w miarę potrzeb

Wysoce skalowalne i dostępne rozwiązanie IMS Database VUE radzi sobie z rosnącymi obciążeniami analitycznymi i mobilnymi w przedsiębiorstwie.

Narzędzia do zarządzania wydajnością i obciążeniami

Produkt IMS Database VUE — oparty na odpornym i elastycznym rozwiązaniu IBM IMS 14 — łączy w sobie sprawdzoną wydajność podsystemu IMS i funkcje zarządzania obciążeniami, co przekłada się na większą wydajność.

Efektywne udostępnianie danych

Dzięki IMS Database VUE klienty udostępniające dane IMS mają teraz ekonomiczny dostęp do danych IMS dla nowych aplikacji Java® lub SQL.

Koszty pod kontrolą

Opłata jednorazowa oznacza, że z produktem wiąże się tylko jeden wydatek — jego zakup.

Najważniejsze cechy

  • Wysoka dostępność i skalowalność
  • Sprawdzona wydajność i skuteczne zarządzanie obciążeniami
  • Ekonomiczny dostęp do nowych aplikacji Java® lub SQL
  • Elastyczność i kontrola nad kosztami na całej platformie z/OS