Komponenty pakietu IMS Database Solution Pack

IMS Administration Tool

IBM IMS Administration Tool pozwala na scentralizowanie kluczowych funkcji administracyjnych związanych z bazami danych IMS, zapewniając narzędzia potrzebne do zarządzania zasobami bibliotek DBD i PSB systemu IMS.

IMS Database Reorganization Expert

Udostępnia wbudowaną infrastrukturę do reorganizowania w pełni funkcjonalnych baz danych IMS™, która pozwala przyspieszyć konserwację. Umożliwia tworzenie, konfigurowanie i scentralizowane przechowywanie zasad dotyczących wykrywania wyjątków baz danych oraz warunkowej reorganizacji baz danych.

IMS HALDB Tool Kit

Udostępnia funkcje pozwalające na sprawniejszą eksploatację środowiska IMS HALDB i skuteczniejsze zarządzanie nim. Ułatwia ograniczenie kosztów administracyjnych, oferując wiele rożnych usług usprawniających korzystanie ze środowiska HALDB i upraszczających administrowanie nim.

IMS High Performance Image Copy

Umożliwia szybkie tworzenie i odtwarzanie zestawów danych w bazach danych przy zastosowaniu zaawansowanych technik kopiowania, zwiększając przy tym możliwości systemu IMS. Oferuje funkcje szybkiego kopiowania i odtwarzania baz danych umożliwiające błyskawiczną obsługę kopii zestawów danych. Udostępnia funkcje szybkiego kopiowania obrazów, które skracają czas niedostępności zestawów danych w bazie. Może działać automatycznie, przełączając bazę danych w tryb bez połączenia przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i automatycznie restartując bazę po zakończeniu procesu.

IMS High Performance Load

Umożliwia błyskawiczne wczytywanie baz danych i udostępnia funkcje, których nie zapewniają podstawowe narzędzia. Oferuje rozszerzone opcje kontroli użytkowników i funkcje wyjścia. Obsługuje wiele różnych formatów wejściowych.

IMS High Performance Pointer Checker

Zawiera programy narzędziowe wspomagające utrzymanie sprawności baz danych IMS oraz zapewnienie ich gotowości do użytku. Szuka potencjalnych problemów często i z wyprzedzeniem, zapewniając bazom danych najwyższą dostępność. Narzędzie HD (Hierarchical Direct) Pointer Checker weryfikuje bazy danych, wyszukując, a następnie zgłaszając wszelkie potencjalne problemy dotyczące wskaźników. HD Tuning Aid ułatwia zoptymalizowanie wydajności, analizując dystrybucję danych i parametry konfiguracji.

IMS High Performance Prefix Resolution

Usprawnia zarządzanie bazami danych, upraszczając zadania związane z rozstrzyganiem przedrostków i przeprowadzaniem aktualizacji. Przyspiesza reorganizowanie baz danych i skraca czas przetwarzania przez procesor CPU, zapewniając technologie, które szybko rozstrzygają punkty logicznie powiązanych baz danych, ograniczając przy tym wykorzystanie zasobów. Rozstrzyga relacje między wskaźnikami tak, by po wczytaniu i reorganizacji bazy danych były gotowe do wykorzystania w procesie produkcji.

IMS High Performance Unload

Umożliwia błyskawiczne wyjmowanie danych z baz danych i udostępnia funkcje, których nie zapewniają podstawowe narzędzia. Redukuje stopień wykorzystania procesora i środowiska wykonawczego przez wybrane aplikacje i proces wyjmowania danych z baz danych IMS. Udostępnia interfejs API, który pozwala określonym aplikacjom klienta na korzystanie z mechanizmu błyskawicznego odczytywania.

IMS Index Builder

Oferuje intuicyjne, jednoetapowe procedury tworzenia wszystkich indeksów IMS, eliminując konieczność kopiowania obrazów. Udostępnia mechanizmy obsługi indeksów IMS, które optymalizują dostępność systemu IMS i wykorzystanie jego zasobów. Obejmuje także zaawansowane mechanizmy odtwarzania, konserwacji i tworzenia indeksów IMS. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań znacząco skraca czas przetwarzania.

IMS Library Integrity Utilities

Ułatwia utrzymanie bazy danych IMS w pełnej sprawności. Oferuje zestaw programów narzędziowych służących do sprawdzania poprawności, porównywania, odwzorowywania, odzyskiwania i regenerowania bibliotek IMS oraz generowania dotyczących ich raportów. Do obsługiwanych bibliotek należą: ACB (Application Control Block), DBD (Data Base Definition), PSB (Program Specification Block) i MFS (Message Format Services). Programy narzędziowe używane są w powiązaniu z różnymi zadaniami konserwacji bazy danych i operacjami migracji, a także w celu uniknięcia przypadków nieprawidłowego użycia w środowisku produkcyjnym.

IMS Online Reorganization Facility

Przeprowadza jednoetapową reorganizację baz danych IMS, w minimalnym stopniu wpływając na ich dostępność. Obsługuje wewnętrzne relacje logiczne, dodatkowe indeksy i bazy danych HALDB. Zapewnia użytkownikom pełen dostęp do baz danych w czasie reorganizowania danych, zwiększa ogólną dostępność baz danych i zmniejsza liczbę planowanych przestojów.

Zobacz także

IMS Database Value Unit Edition

Odpowiednie rozwiązanie serwerowe dla danych IMS, oferowane za jednorazową opłatą

Dowiedz się więcej

IMS Database Utility Solution for z/OS

IMS Database Utility Solution for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM IMS Administration Tool for z/OS

Jedno narzędzie, które upraszcza zarządzanie bazami danych IMS

Dowiedz się więcej